Центриране

За нас

Обединено училище „Свети Климент Охридски“ е едно съвременно, модерно българско училище.

Известно е в община Силистра с реда, който цари в него и със знанията, които дава на учениците си – то е училище с лице. Но то е училище и с кауза – учениците му просперират, защото са възпитани да бъдат Човеци.

Ако сте избрали Обединено училище „Свети Климент Охридски“, сте избрали не само училище, но и път към човешко усъвършенстване! То е спътник в живота на много хора.