Центриране

За нас

С настъпилите обществено икономически промени нараства необходимостта от изграждане на начално училище в жилищен комплекс “Васил Левски” в Ботевград. Комплексът е отдалечен от съществуващите две основни училища в града и родителите на по-малките деца изпитват затруднения за ползване на учебните заведения, особено през зимния период.

При посещението на премиера на 4-ти май 2005 г. е направена първата копка за новото училище в ж.к. „Васил Левски“ – Ботевград.
Министър Игор Дамянов споделя, че строежът на ново училище е събитие, на което той с радост присъства. И се шегува с ботевградчани, че трябва да положат необходимите усилия в него винаги да има деца.

Сградата за начално училище е двуетажна, с монолитна конструкция и с двор за почивка и спортни занимания. В училището е предвидено да се обучават 176 деца в 8 паралелки, като се осигурят стаи за едносменно обучение . Направена е топлоизолация по стени и тавани за постигане на необходимата топлотехническа ефективност. Оформени са две функционални крила – учебно и зона спорт. Главният подход към сградата е от север, като има и втори вход откъм двора. Парцелът, отреден за училище, е ограден с декоративна ограда с една врата към главния вход и с видимост към помещенията за охрана.

База

В учебното крило помещенията са разположени двустранно на обслужващи коридори със следните помещения:

 • кабинет на директора,
 • учителска стая,
 • учебни стаи,
 • компютърна зала,
 • ресурсен кабинет,
 • лекарски кабинет с чакалня,
 • помещение за охрана,
 • обслужващи помещения и санитарни възли за ученици и преподаватели.
 • спортната зала със склад за уреди
 • съблекални с тоалетни и душове
 • бюфет със склад.

На втория етаж на основното тяло са разположени учебни стаи и кабинет по изобразително изкуство, мултимедийна зала и кабинет по безопасност на движението.
Връзката между етажите е осъществена с две стълбища. Покривът е решен с дървена конструкция и керемиди. Фасадата е оформена с гладка водоустойчива мазилка върху рабицова мрежа от фибростъкло.
В двора на училището има игрища за игра с топка и писта за бягане с настилка от асфалт.
В цветово решение сградата е оформена съгласно проект за оцветяване във фаза работен проект по време на строителството. Около сградата има тротоар и плочници, покрити с тротоарни плочи.