Центриране

За нас

СУ Свети Климент Охридски е Средно училище в село Камен, община Стражица.

Учебното заведение предлага прием и обучение на ученици от 1 до 12 клас.

Предлага отлична професионална подготовка, в различни направления като

 • растениевъдство и животновъдство,

Учениците завършили успешно 12 клас могат да продължат образованието си във ВУЗ.

История

Основата на образователното дело в с.Камен е поставена през 1850 г., когато е създадено обществено килийно училище по взаимната методика. В периода 1934-1941 г. в селото развиват дейност учителите от прогимназията „Климент Охридски”, Практическо земеделско училище, началото училище „Св. Георги” и второто начално училище „Кирил и Методий”.

 

През 1961 г. началното училище и прогимназията се слели в Народно основно училище „Климент Охридски”, което запазва името си до 1978 г., след което се преименува на  Основно училище „Св. Климент Охридски”.

 

През 1941 г. Практическото земеделско училище се превръща в Народна смесена гимназия.

 

От 1961 г. Народната смесена гимназия „Хр. Ботев” се трансформира в селскостопански техникум „М. Ангелов”.

 

От 1964 г. Селскостопанският техникум е преместен в новопостроената сграда между с.Камен и с.Нова Върбовка и трансформиран в Средно професионално училище по селско стопанство, което продължава да обучава и възпитава младото поколение на с.Камен, дори и след преименуването му като ПГСС „М. Ангелов”.

 

На 1 септември 2012 година Основно училище „Св. Климент  Охридски” и Професионална гимназия по селско стопанство „Марко Ангелов”, със заповед на министъра на образованието и науката, са преобразувани в Средно училище „Св. Климент Охридски”, което е наследник на културните и образователните традиции на двете училища.

 

Днес пред училището стои важната задача да съхрани духа на двете училища и същевременно да се модернизира в духа на европейските ценности, така че да подготви образовани, знаещи и умеещи млади хора,  които са бъдещето на България.

Прием

План-прием за учебната 2017/2018 г. в СУ „Св. Климент Охридски” – с. Камен:

 Прием след завършено основно образование в 7 клас.

1 Една паралелка  – 26 ученици

Рамков учебен план без интензивно и без разширено изучаване на чужд език

Професионално направление:621 Растениевъдство и животновъдство

Професия: 621030 Растениевъд

Специалност: 6210303 Зеленчукопроизводство – ІІ степен на професионална квалификация

Дневна форма на обучение

Срок на обучение:  5 години.

Балообразуващи предмети: броя точки от националното външно оценяване по български език и литература и по математика,  оценките по Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда от свидетелството за основно образование.

Начин за формиране на бала: Удвоения брои точки от националното външно оценяване по български език и литература и по математика, и оценките по Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда, изучавани в VII клас, от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

Заявленията за участие в първи/трети етап на класиране се подават в:  

в СУ „Ангел Каралийчев“, гр. Стражица – на 16.06.2017 г.;

 в ОУ „Иван Вазов“, гр. Горна Оряховица – на 16 и на 19.06.2017 г.;

в ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико Търново – от 16 до 22.06.2017 г.

 

Прием след 8 клас.

2. Една паралелка  – 26 ученици

Професионално направление:621 Растениевъдство и животновъдство

Професия: 621030 Растениевъд

Специалност: 6210303 Зеленчукопроизводство – ІІ степен на професионална квалификация

Дневна форма на обучение.

Срок на обучение:  4 години.

Прием след 8 клас.

Балообразуващи предмети: Български език и литература, Математика,  Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда.

Начин за формиране на бала: сбор от оценките по Български език и литература, Математика, удвоената оценка по Биология и ЗО и удвоената оценка по Химия и ООС от свидетелството за основно образование .

При равен бал на кандидатите, определящ показател ще е средния успех от свидетелството за завършено основно образование.

 

3. Една паралелка  – 35 ученици

Професионално направление:621 Растениевъдство и животновъдство

Професия: 621030 Растениевъд

Специалност: 6210303 Зеленчукопроизводство – ІІ степен на професионална квалификация

Задочна форма на обучение.

Срок на обучение:  4 години.

Прием след 8 клас.

Балообразуващи предмети: Български език и литература, Математика,  Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда.

  Начин за формиране на бала: сбор от оценките по Български език и литература, Математика, удвоената оценка по Биология и здравно образование и удвоената оценка по Химия и опазване на околната среда от свидетелството за основно образование .

При равен бал на кандидатите, определящ показател ще е средния успех от свидетелството за завършено основно образование.

Списъците с приетите ученици след всеки етап на класиране ще бъде обявяван на  информационното табло в училището.

 

График на дейностите

по приемане на ученици за учебната 2017/2018 година  в СУ „Св. Климент Охридски”, с.Камен, както следва:

 

След завършен VII клас

 

 • Подаване на заявления за явяване на изпит за проверка на способностите: 05 до 10.05.2017 г. вкл.
 • НВО по БЕЛ и Математика: 19 и 22.05.2017 г.
 • Обявяване на резултатите: до 05.06.2017 г.
 • Проверка на способностите: по Изобразително изкуство: 02.06.2017 г.,
  по Музика: 05.06.2017 г., по Спорт- 31.05.- 01.06.2017 г. вкл.
 • Обявяване на резултатите от проверката на способностите: до 09.06.2017 г. вкл.
 • Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити: 12.06-13.07.2017 год.
 • Подаване на документи за участие в приема: 16-22.06.2017 г. вкл.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране: до 27.06.2017 г. вкл.
 • Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране: 28-30.06.2017 г. вкл.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране: до 04.07.2017 г.
 • Записване на приетите ученици на втори етап на класиране: 05-07.07.2017 г.
 • Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране: 10.07.2017 г.
 • Подаване на документи за участие в трети етап на класиране: 11-13.07.2017 г.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране: до 17.07.2017 г.
 • Записване на приетите ученици на трети етап на класиране: 18-19.07.2017 г. вкл.
 • Подаване на заявления за попълване на незаетите места след трети етап на класиране: от 21.07 – 03.09.2017 год.

ВАЖНО !!!!!!!!!!!!!

Заявленията за участие в първи/трети етап на класиране се подават в:  

в СУ „Ангел Каралийчев“, гр. Стражица – на 16.06.2017 г.;

 в ОУ „Иван Вазов“, гр. Горна Оряховица – на 16 и на 19.06.2017 г.;

в ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико Търново – от 16 до 22.06.2017 г.

 

 

 

След завършен VIII клас

 

3-5.07.2017 г. вкл. – Подаване на документи за участие в първи етап на класиране.

до 06.07.2017 г. вкл. – Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

07.07.2017 г. – Записване на приетите ученици на първи етап на класиране.

10.07.2017 г. – Обявяване на списъците със записалите се ученици и броя на незаетите места след първи етап на класиране.

11.07.2017 г. – Подаване на документи за участие във втори етап на класиране.

до 13.07.2017 г. – Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

14.07.2017 г. – Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

до 18.07.2017 г. – Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

19.07.2017 г. – Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

20.07.2017 г. – Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.

21.07.2017 г. – Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

До 26.07.2017 г. – Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.

27.07 – 03.09.2017 г. –  Подаване на заявления за попълване на незаетите места след трети етап на класиране.

ВАЖНО!!!!!!!!!!

Документите за участие в първи/трети етап на класиране за 9 клас, дневна и задочна форма на обучение

се подават в СУ „Св. Климент Охридски“ – с. Камен от 16.06.2017 г. до 17.07.2017 г.

 

 

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ!!!!!!!!!!!!!

 

НЕЗАЕТИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ:

прием в VIII клас –  9 свободни места. 

прием в IX клас – 10 свободни места.

 

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране

 1. Подаване на документи за попълване на незаетите места след трети етап на класиране  до 03.09.2017 г. включително.
 2. Обявяване на окончателните списъците с приетите ученици на 04.09.2017 г.
 3. Записване на приетите ученици на 04.09.2017 г. включително.