Центриране

За нас

Училището в Горна Оряховица е открито на 17 ноемрви 1920г. В учебното заведение се обучават ученици от І – VІІІ клас, в една смяна – само сутрин.

ОУ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ с общинско финансиране. Има непрофилирани паралелки, полудневна и полуинтернатна група.

В момента училището е с обновена материална база: разположено на 13 дка. площ и разполага с две спортни площадки и подновен физкултурен салон. За да задоволи нарасналите потребности на съвременните деца, училището разполага с компютърни кабинети, в които се реализират часовете по информационни технологии и се презентират голяма част от темите по отделните учебни предмети. За приобщаване на децата от началната училищна възраст към училищния живот се организират различни дейности посветени на празници, спортни и екологични дни, екскурзии, състезания и конкурси.