Центриране

За нас

145 години училище в с. Мало Конаре
Училището е съдба, която очертава целия път на развитие на човека. То разкрива светове, създава ситуации, учи да ценим приятелството и оформя бъдещето, за което мечтаем.

Днес качественото образование се обуславя както от високия професионализъм на учителя, съвременната материално-техническа база, съвременните компютърни и информационни технологии, така и от способността на учителя да превръща учениците в свои партньори, които вече не са обекти, а са субекти на учебно-възпитателния процес.

Новите умения на учителите отговарят на предизвикателството на социалното и културното многообразие в класната стая и създават равни възможности за всички.

Извънкласните и извънучилищните дейности са свързани с интересите и възможностите на учениците и подпомагат развитието на силните страни на личността.

Иновациите в обучението помагат на подрастващите да учат успешно, да носят отговорност и да се усъвършенстват. С компютърното обучение се осигурява развитие на мисленето, на творческите способности у учениците, а мултимедията е чудесно средство, което буди вниманието, поражда интереси, активизира интелекта.

В ОУ “Св. св, Кирил и Методий”, с. Мало Конаре се обучават 270 ученици в 15 паралелки. Тук работят 25 висококвалифицирани и доказали професионализма си педагози. Непедагогическият персонал е от 7 служители. А ръководството на училището в лицето на г-жа Славка Апостолова-директор и г-жа Гина Енчева – помощник – директор координират, подпомагат и подобряват връзката институция – учител – ученик – родител.

Всеки един от нас използва индивидуален подход към всяко дете съобразно неговите способности, намира баланса между традиционните и иновативните методи и форми на преподаване. Защото нашата професия е колкото трудна и изискваща пълно себеотдаване, толкова и удовлетворяваща, защото значимите успехи са не лесните, а трудно постигнатите.

Това е нашето училище, а децата са най-голямото богатство на България – те са нашата вяра, надежда и любов и затова те са най-добрата инвестиция. Ето защо не спираме да ги обучаваме, възпитаваме, насърчаваме, подкрепяме и учим, за да създадем достойни хора, знаещи и можещи, които със самочувствието на европейци ще опознават и преоткриват света.

Това е нашето училище!

Това е нашата територия!

А каква ще бъде тя – зависи от нас самите!

История

Рождената година на училищното дело в селото е 1867г. За училищна сграда е ползвана църквата, в западната част на която има три килии. Пръв учител е бил поп Тошо (Атанас) от Доганово. Учело се е наустник псалтир, четене, писало се на пясък. Преди  Априлското въстание и в годините след Освобождението учител е Атанас поп Пенчев от Татар Пазарджик.

След Освобождението обучението се е водило по частни къщи. Около 1879г.е построена училищна сграда от три класни стаи. Сградата  е построена от дарение на Калофер Натов, затова и носи името Калоферовото училище. През 1922г.се открива и прогимназия. Сградата е взета за съвет и обучението преминава в къщите. На трети октомври 1926г. става тържествeно освещаване на училището. Същият ден за пръв път в същия документ се споменава за името на училището “Св.Кирил и Методий”.

Броят на учащите се движи около 500 деца, когато се разпределят в паралелки по 40 деца. Началото на учебната година започва през септември, като в началото на октомври 5 дни
се определят за гроздоберна ваканция в помощ на родителите. Задължително се провеждат трудови дни за почистване и озеленяване на училището.

Благодарение на родители и ученици през 1967-68г. училищната сграда е реконструирана, а 5 год. по-късно е открито и централно парно отопление.  Гордост за училището ни е откритата секция по волейбол, която печели многократно състезания. Училището сформира своя група по автентичен фолклор, която е лауреат на събора в Копривщица.

Педагогическият персонал:

1. Славка Апостолова – директор на ОУ “Св.св. Кирил и Методий”
2. Гина Енчева – помощник- директор по учебната дейност, учител по математика
3. Величка Дъбова – преподавател по български език и литература
4. Тодор Коларов – преподавател по български език и литература
5. Иванка Дъбова – преподавател по информационни технологии, математика и физика
6. Светлана Топалова – преподавател по руски език
7. Емилия Петрова – учител по биология и химия
8. Мария Търкаланова – преподавател по история и география
9. Силвия Малинова – учител по физическо възпитание и спорт
10. Йорданка Чукова – учител по английски език
11. Катерина Пепелова – начален учител
12. Боряна Бързева –  учител подготвителна група
13. Валентина Караминова – начален учител
14. Пролет Босева – начален учител
15. Силвия Караминова  – начален учител
16. Юлия Маринова – начален учител

17. Йорданка Канджарова – начален учител
18. Люба Петкова – възпитател
19. Виолина Мастръкова – възпитател
20. Мария Генова – възпитател
21. Йорданка Чамова – възпитател
22. Галина  Дионисиева– възпитател
23. Ива Стойчева – възпитател
24. Марияна Минова – ресурсен учител
25. Ива Гигова – училищен психолог
Непедагогически персонал:

1. Светлана Първанова
2. Маргарита Лазарова
3. Веска Пецанова
4. Петранка Дамянова
5. Мария Русенова
6. Кънчо Дъбов

База

УЧИЛИЩЕТО РАЗПОЛАГА С:

-24 добре оборудвани класни стаи
-4 компютърни зали
-2 физкултурни салона
– спортни площадки
– компютърна, мултимедийна,
аудио и видео техника
– Интернет
– библиотека

Училището в с.Мало Конаре има своята богата история и своите добри традиции, които карат всеки  директор
времето и да продължим напред.
Направи се основен ремонт на тоалетните на първия етаж по европейски стандарт и на покрива на сградата.
Подовата настилка на коридорите на първи и втори етаж на старата сграда изцяло се подмени  с ламиниран
паркет от най- висок клас, завършвайки с гранитогрес в преддверието. На външния вход се направи специална площадка от шлайфан бетон. Ръководството има амбицията да бъдат сменени подовите настилки на всички
учебни кабинети.  Открита е нова стая за занимания по интереси в резултат на реализирането на спечелен
проект по Национална програма на МОМН  „ Училището – желана територия“ , модул „Подкрепа на
целодневното обучение на учениците от начален етап”.
Извърши се профилактика на парните котли и инсталации. Назначена е комисия, която да извърши оглед на
учебните кабинети с цел да се извършат належащите ремонти. Училищното ръководство поетапно предвижда
закупуване на бюра за учителите, маси и столчета за първи клас, продължава да търси донорски организации
за осигуряване пълното изхранване на децата.
Сигнализирани са институциите за неотложната необходимост от справяне с рушащата се сграда- един от най-
сериозните проблеми на училището. Взети са мерки за премахване на опасните дървета в училищния двор.