Центриране

За нас

ОУ „Св.св. Кирил и Методий“, гр Мездра е наследник на първото и най-старото училище в град Мездра – началното училище „Кирил и Методий“.
– През 1900 г. е открито първото училище в Мездра.
– През 1906 г. се построява сграда с 5 класни стаи, на мястото, където се намира днешното ОУ „Св.св. Кирил и Методий“.
– През 1964 г. е съборена старата сграда на началното училище „Кирил и Методий“ и започва строежа на нова четириетажна сграда.
– През 1969 г. в новопостроената сграда се сформира ОУ „Кирил и Методий“ със 17 паралелки и 26 учители.
– През 1971/1972 учебна година е въведено полуинтернатно обучение.
– През 1980/1981 учебна година училището става базово за 22 училища от 3 селищни системи – Мездра, Роман и Габаре.
– На 24 май 1992 г. училището е осветено и приема името „Св.св. Кирил и Методий“.
– През 1995/1996 учебна година е въведено ранното чуждоезиково обучение

Материална база

– Специализирани учебни кабинети и класни стаи
– Компютърни кабинети с достъп до интернет
– Мултимедийна зала
– Фитнес зала
– Физкултурен салон
– Спортни площадки за футбол, баскетбол, бадминтон
– Лекарски кабинет
– Собствена кухня – закуска и обяд
– 24 – часово видеонаблюдение

Още

– Засилена подготовка по: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
– Спортни секции
– Клуб „Поглед към корените на дедите ни“
– Вокална група
– Театрално студио
– Модерен балет
– Клуб „Сръчни ръце“
– Клуб „Млад природозащитник“
– Клуб „ФотОбектив“
– Учебни ескурзии
– Зелено училище