Центриране

За нас


ОУ „Св.св. Кирил и Методий“, гр Мездра е наследник на първото и най-старото училище в град Мездра – началното училище „Кирил и Методий“. Учебното заведение е основно (І – VІІІ клас) с общинско финансиране. Учебната смяна е една – само сутрин.

История на училището:

 • През 1900 г. е открито първото училище в Мездра.
 • През 1906 г. се построява сграда с 5 класни стаи, на мястото, където се намира днешното ОУ „Св.св. Кирил и Методий“.
 • През 1964 г. е съборена старата сграда на началното училище „Кирил и Методий“ и започва строежа на нова четириетажна сграда.
 • През 1969 г. в новопостроената сграда се сформира ОУ „Кирил и Методий“ със 17 паралелки и 26 учители.
 • През 1971/1972 учебна година е въведено полуинтернатно обучение.
 • През 1980/1981 учебна година училището става базово за 22 училища от 3 селищни системи – Мездра, Роман и Габаре.
 • На 24 май 1992 г. училището е осветено и приема името „Св.св. Кирил и Методий“.
 • През 1995/1996 учебна година е въведено ранното чуждоезиково обучение

База

Училището разполага с:

 • Светли и просторни класни стаи
 • Две компютърни зали
 • 2 мултимедийни зали
 • Ученически стол и бюфет
 • Зали за занимания по интереси
 • Фитнес зала
 • Игротеки
 • Физкултурен салон
 • Физкултурни площадки
 • Медицински кабинет
 • Голям двор със зелени площи