Центриране

За нас

Сведение за първото появяване на училището в Габровница е дал старецът Йончо Петров, който е роден около 1850 год. в с. Охрид и живял в Габровница. По негови спомени, годината на създаване на училището ни била 1866. Първите учители, с чието име е свързано откриването на нашето школо е Тудър Първанов – Кадията, наречен така, защото много разбирал и обичал да съди хората по делата им. Около 1870 год. на мястото на даскал Тудър в Габровница дошъл друг даскал – Иван Петров (Попчето), който бил получил образованието си в гр.Враца. Учителствува в Габровница до 1876 год. След Освобождението на България отново учител става Тудър Първанов и по негово настояване се построява училищна сграда с доброволен труд на хората от селото. Сградата била построена само за една година на мястото на днешната черква. След напускането на даскал Тудър, една година учителствува даскал Ненов от Кюстендилско, за 160 гроша. До 1886 в Габровнишкото училище се е учило на старобългарски език, но с идването на доста интилигентния и образован за времето учител Георги Цончев – роден в гр. Пирдоп, училището коренно се променя. Той пръв въвежда като учебен предмет естествознание, отечествознание, читанка и числителница. До този момент обучението се провеждало по взаимоучителния метод.

Още

Село Габровница, се намира на 16 км северно от гр.Монтана и на 3 км от главен път София-Лом. То е заселено в края на 17 век, след разбиването на Чипровското въстание от турците – 1688 год. По сведения на стари хора първоначалното му местонахождение е било в местността „Сухи дол“, където имало кладенец за вода и гъста габърова гора. От там селото носи името си – Габровница. По-късно, поради разрастването на селото, то било преместено на днешното му място. В историята на нашето село ярка диря е оставил подвига на ония родолюбци, които са поставили начало на учебното дело в селото.