За нас

Априлово – едно красиво село

Априлово се намира в западна България, на 30 км източно от София, в източния край на Софийското поле, в подножието на последните западни разклонения на Средна гора, които местните жители наричат Баба̀.

Старото име на селото е Сегърлиево. Преименувано е с указ на Министерския Съвет през 1934 г. на Воловарево, но няколко месеца по-късно, по искане на училищното настоятелство, му е дадено името Априлово, в памет на Васил Априлов.
На 2 км източно от сегашното Априлово е било старото българско село Мало село, което е съществувало още през Второто българско царство. Записано е в турските книги като село Мили.

Едно училище – една столетна история

Училищният живот e на повече от 100 години. До 1890 г. е килийно училище у дома на Атанас Лулчев. 1932 г. Кметското настоятелство взема решение за сграда, оформя се парцел за училищен двор.

С много дарения строежът започва 1934 г., но е преустановен в началото на Втората световна война. След края на войната 1945 година, става първото в района училище с прогимназиално образование в което се обучават 4 отделения и 4 класа. 80 –те години на ХХ век, училището е разширено, изграждат се работилници и кухненски блок, обучението е целодневно. 1985 година се пуска в действие физкултурен салон.

Училището днес – игриво и засмяно

Днес училището разполага с 7 класни стаи, библиотека, модерен компютърен кабинет, 3 стаи за занимания по интереси, помещение за хранене.

Училището участва в множество проекти: Подобряване качеството на образованието в средищните училища
Проект Амалипе, чиято цел е създаване на ефикасен модел за привличане и задържане на децата в училище , чрез изучаване на предмета Фолклор на етносите в България.

Учениците от 3-4 клас,които изучават Фолклор на етносите очароваха Министъра на регионалното развитие Лиляна Павлова на 14.01.2013г.

Училището участва в различни олимпиади.
Учениците от 3, 4 и 5 клас, изучават ЗИП – Хореография’, което им дава възможност за изява, не само в училище, но и извън него.

Ежемесечно се организират състезания, които са голямо предизвикателство за малки и големи.

В училището се провеждат многобройни празници, в които с огромно желание се включват всички ученици.