Центриране

За нас

ОУ Св. Св. Кирил и Методий е основно (І – VІІІ клас) с общинско финансиране.

Учебни смени: една смяна – само сутрин.

Село Ръжена (област Стара Загора) е разположено в Югоизточен планов регион на България.

То е част от община Казанлък.

Председател – Айше Таир Смаил

Членове:

1. Факие Икбайзер Али

2.Атанаска Христова Христакиева

3.Зина Василева Миткова

Директор : Н.Арнаудова