Центриране

За нас

За училището

  Основно училище „Стефан Караджа“ село Искра е построено през 1936 г. от колонистите македонци. Български деца се обучавали заедно с Румънски. ОТ 1940 година обучението се води на български език. През 1961-1962 г. е обособено сегашно училище, което е било общежитие към училище от съседно село. Новата сграда е открита на 15.09.1962 година.

 

   Празникът на ОУ „Стефан Караджа“ село Искра се чества ежегодно на 11 май. Учебното заведение е с делегиран бюджет чрез община Ситово.

 

   ОУ „Стефан Караджа“ село Искра предлага целодневно обучение, като във втората смяна са провеждат занималните. В следобедните часове, учениците имат време за обяд, отдих, спортни дейности, занимания по интереси.

 

   ОУ „Стефан Караджа“ село Искра предлага и занималня. Групите са 6 на брой, като часовете започват веднага след редовните учебни занятия.

 

   Децата се хранят в ресторанта на селото, с който ОУ „Стефан Караджа“има сключен договор.

 

   На 3 юни 2014 г. училището печели 2 място и грамота Приз „Училище без насилие и стереотипи определени от пола” – Конкурс за подкрепяща училищна среда 2013-2014, организирана от:

  • „Фондация Джендър образование, изследвания и технологии“;
  • „Национална мрежа за децата“ МОН и фондация ЛОК.

 

   ОУ „Стефан Караджа“ разполага с библиотека – малък фонд, предимно от дарения от учители и ученици.