Центриране

За нас


Основно училище „Христо Ботев“ се намира в село Асеновци, общ. Левски. Създадено е през далечната 1862 година.

В момента в учебното заведение се обучават общо131 деца, в паралелки от І – VІІІ клас, както и една подготвителна група.

Изградени са три полуинтернатни групи:

  • ПИГ смесена група І и ІІ клас – целодневно обучение
  • ПИГ смесена група ІІІ и ІV клас – целодневно обучение
  • ПИГ смесена група V – VІІ клас – целодневно обучение

Директор – Ваня Стефанова Толева