За нас

ОУ „Хр.Ботев“ е основно (І – VІІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна – само сутрин

Най-старото училище и единсвеното на територията на Община Петрич носещо

Името на големия български поеет и революционер Христо Ботев чества в

Двора на училището своя патронен празник и 142 години от откриването на сградата в селото.

Директорът Анна Андреева поздрави учениците и учителския колектив с празника,

Пожела им бъдещи творчески успехи и да бъдат достойни последователи на своя патрон. В словото си, тя отбеляза, че поетът е забележителна личност, която трабва да служи за пример.

Кметът на село Беласица Велик Филчев също поздрави учениците като им пожела незабравими години в любимото училище.