Центриране

За нас

ОУ „Христо Ботев“ е основно училище с общинско финансиране. В него се обучават ученици от І – VІІІ клас.

Учебния процес се извършва в една смяна.

Село Българене (област Плевен) е разположено в Северозападен планов регион на България.

То е част от община Левски.