Центриране

За нас

ОУ Христо Ботев е основно (І – VІІІ клас) с общинско финансиране.

Учебни смени: една смяна.

Село Опан е общински център на община Опан.

Разположено е в границите на област Стара Загора (Югоизточен планов регион на България).