Центриране

За нас

ОУ Христо Ботев, Гулийка е с 8 самостоятелни паралелки и присъединени подготвителна група /6 годишни/ и група в ПДГ.

Обучението е целодневно – 5 групи ПИГ. Основно училище Христо Ботев, Гулийка е средищно учебно заведение.

В него се обучават ученици от няколко села: Гулийка, Пелин, Сливарка, Рогач, Перуника, Багрилци, Чал и Чернооки.