Центриране

За нас

Основно училище „Христо Ботев” е създадено през далечната 1873 година от родолюбиви и будни българи в тогавашното село Ахърито /Оборито / днешното Загоре/.

Повече от век то е пазител на изконните ценности и продължител на духовните стремежи на българите в този край.
На 24 май 2018 година с подобаващо тържество ще отбележим 145 годишнината на училището и 90-годишния юбилей на читалище „Пробуда” в с.Загоре – двете средища на българския дух през годините.

Към настоящия момент в средищното ОУ „Христо Ботев” се обучават общо 80 деца и ученици от 6 села в региона. Грижата за тях е поверена на 11 висококвалифицирани преподаватели с богат опит. Въведена е целодневна организация на учебния ден с общо 3 групи – две в начален и 1 в прогимназиален етап. За пътуващите ученици има осигурен транспорт, учениците получават закуски и топъл обяд. По проекти „Ученически плод” и „Ученическо мляко” децата получават и здравословни добавки към ежедневното меню.

Втора година екипът на училището работи и по проект ВС05М2ОР001-2.004-004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)”, но който са одобрени и работят пет групи – три за ученици с обучителни затруднения и две – за занимания по интереси, в които участват с удоволствие.

Училището се помещава в сграда, построена през 1982 година и разполага с удобни стаи н кабинети по информационни технологии, математика и физика, химия и биология, езиково обучение.
/От постояването на новата сграда, за съжаление, не е правен основен ремонт и нуждата от него е крайно належаща./

Колективът на ОУ „Христо Ботев“ е силно мотивиран да продължи възро

Обществен съвет

Състав

Определен със заповед № 67 от 30.12.2016 г. на директора на училището:
Председател:  Мончо Вълчев Монев – представител на Община Стара Загора;
Членове:  1. Димитър Антонов Димитров – родител;
2. Красимир Горчев Кирилов – родител;
3. Васил Дончев Василев – родител;
4. Иван Христов Стефанов – родител;
Резервен член: Даниел Жеков Димитров – родител.