За нас

Мисия на училището:
– обхващане и прибиране на всички подлежащи на обучение деца до 16 год. възраст от селото и осигуряване на пълноценното им ограмотяване,образоване и възпитание в училище;
– развитие на личностните качества, дарбите и талантите на учениците чрез ЗП, ЗИП, СИП и извънкласните форми на работа.

Кредо на училището: знаещите, можещите и находчивите намират по-бързо и лесно мястото си в живота.
Визия на училището-училищният екип е изградил и постоянно утвърждава пред обществото на селото образа на училището като: