Центриране

За нас

Основно училище Христо Ботев се намира в село Румянцево, община Луковит, област Ловеч. Учебното заведение обучава ученици от първи до осми клас, а учебният процес протича в две смени. ОУ Христо Ботев разполага с добре поддържана материална база, включваща уютни и топли класни стаи, специализирани кабинети, физкултурен салон, столова, медицински и компютърен кабинет. В учебното заведение работи екип от квалифицирани преподаватели.

Обучение на ученици от 1-8 клас в село Румянцево, община Луковит

ОУ Христо Ботев село Румянцево е основно училище с богата история и дългогодишни традиции. Ние обучаваме ученици от 1-8 клас, с помощта на квалифицирани педагози и общинско финансиране. Основно училище Христо Ботев разполага с добре поддържана материална база, даваща отлична предпоставка за качествено обучение. Целта на обучението в нашето училище е да формира личности с умения за самостоятелно мислене и комуникативни способности.

Прием на ученици в ОУ Христо Ботев село Румянцево

Основно училище Христо Ботев село Румянцево извършва прием на ученици. Приемът е по документи и са необходими:

  • акт за раждане ( копие )
  • заявление по образец
  • удостоверение за завършена подготвителна група
  • здравно-профилактична карта

Училището разполага с добри възпитатели и педагози, с дългогодишен опит в обучението на ученици, способни да поднесат на децата информацията по лесен за възприемане и интересен начин. Голяма част от възпитаниците на ОУ Христо Ботев в село Румянцево след завършване на 8 клас, продължават обучението си в елитни училища и гимназии из цялата страната.