Центриране

За нас

Професионалната гимназия по електротехника „А. С. Попов“ гр. Девин е създадена през 1977 година със Заповед на Министъра на Народната просвета, като Средно професионално техническо училище.

През 1995 година училището е преобразувано в Техникум по електротехника.

През 2003 година прераства в Професионална гимназия по електротехника.

През дългогодишната история на училището са завършили над четири хиляди ученици, които в миналото и днес са се доказали като специалисти в региона, страната и чужбина.

Специалностите, които се изучават са съобразени с реалните нужди на града и региона от специалисти в области, определени за приоритетни в Стратегията за развитие на Община Девин.

В резултат на това по-голямата част от завършилите ученици намират работа по специалността.

Oбучение

Училищни учебни планове 2020-2021

VIIIа клас       – 5230801 „Автоматизирани системи“ – с очакван недостиг 

уч.план 8 клас АСVIIIб клас       – 5220204 „Електрообзавеждане на производството“ – с очакван недостиг  уч.план 8 клас ЕОП и

7620301 „Помощник възпитател“ – с очакван недостиг  

уч.план 8 клас ПВIX а клас         – 5230701 „Автоматизация на непрекъснати производства“ –  защитена, иновация 

уч.план 9 клас АНПIXб клас         – 5410501 „Хранително-вкусова промишленост“ – с очакван недостиг 

уч.план 9 клас ХВПX клас            –  5230501 „Компютърна техника и технологии“ уч.план 10 клас КТТ   и 8110101 „Организация на хотелиерството“

уч.план 10 клас ОХ1XI клас           –  5230501 „Компютърна техника и технологии“ уч.план 11 клас КТТ и 3451204 „Икономика и мениджмънт“

уч.план 11 клас ИМXII клас         – 8110101 „Организация на хотелиерството“ уч.план 12 клас ОХ

 

Галерия