Центриране

За нас

ПГИИРЕ „Михай Еминеску“ е създадено по съвременна европейска идея и на базата на подписана спогодба между България и Румъния в областта на образованието и културата 18 години изгражда личности добре образовани, възпитани с активна жизнена позиция, знаещи и можещи.

Над 60 % от завършващите продължават образованието си в Румъния, Германия, Дания, Шотландия.

Много добре подготвен учителски /педагогически/ екип, в който от осем щатни учители – четирима са университетски преподаватели.

Интересно

Училище с богата извънкласна дейност с академичен и патриотичен дух, осигуряващо продължаване на висшето образование на учениците си още с постъпването им в VІІІ – ми клас във ВУЗ – овете и градовете в Румъния, които те желаят и си изберат специалност.Това става с интервю в посолството на Румъния след завършване на средното си образование без приемен изпит.Обучението в Румъния е безплатно, безплатно ползване на общежитие, стипендия.

Базово училище на СУ „Св.Климент Охридски“ и Химикотехнологичния и металургичен университет, което позволява добра съвместна дейност между преподавателите от двата университета, учениците, учителите. Добри отношения и сътрудничество със СБЖ, СБУ, вестник „Учителско дело“, „Аз Буки“, списание „Чужди езици„, обществени организации и институции.

Здрава връзка и добра съвместна дейност с родителите, активна възпитателна, превантивна дейност ни прави училище без агресия, насилие, проблеми с наркоманията.

Още

Осигурени безплатни курсове за шофьори за учениците – отличници и с 50% намаление на финансовите средства за курса за останалите ученици. Девизът на училището е: „И още, и още, и още……….“, което ни кара днес да работим за утре, а утре за другиден! Това дава резултати и всяка година расте приема на ученици в VІІІ – ми клас и все повече млади хора правят избор да учат в Румънската гимназия.

Последните две години – успехът на ДЗИ – тата за училището е много добър, има изкарани пълни шестици. Избирани са специалности в областта на медицина, стоматология, право, международни икономически отношения, ветеринарна медицина, социология, архитектура.