Центриране

За нас


Днес в Професионалната гимназия по икономическа информатика „Джон Атанасов“ се обучават 359 ученика по 5 специалности в 15 паралелки. Не спира стремежът ни да сме в крак с времето и неговите изисквания. Всяка година предлагаме прием по нови професии и специалности. Стремежът ни е да подготвяме нашите ученици за реалните и високи изисквания на пазара на труда. Повечето от тях продължават образованието си във Висши учебни заведения. Други работят по специалността си в Търговище, а и в различни градове от страната. Ново съдържание, нови идеи и нови пориви… има ли ги? Те са реалност, защото учители и ученици имаме една цел – ДА НАМЕРИМ ВЕРНИЯ ПЪТ КЪМ НЕОБЯТНОТО ПРОСТРАНСТВО НА ПОЗНАНИЕТО! ДА СЪЗДАВАМЕ БЪДЕЩИ ИНФОРМАТИЦИ И ИКОНОМИСТИ!

Прием

VIII клас, 2018/2019 учебна година
Професия, специалност
Брой паралелки
Брой
ученици
Разширено изучаван чужд език
Балообразуващи предмети
„Икономист-информатик“
„Икономическа информатика“
1
26
Английски език
БЕЛ
 /от НВО-VII клас/,
Математика
 /от НВО-VII клас/,
I-ви чужд език
/от Сидетелство за основно образование/,
География
/от Свидетелство за основно образование/
„Икономист-информатик“
„Икономическа информатика“
1
26
БЕЛ
 /от НВО-VII клас/,
Математика
 /от НВО-VII клас/,
I-ви чужд език
/от Сидетелство за основно образование/,
География
/от Свидетелство за основно образование/
„Икономист“
„Икономика и мениджмънт“
1
26
Английски език
БЕЛ
 /от НВО-VII клас/,
Математика
 /от НВО-VII клас/,
I-ви чужд език
/от Сидетелство за основно образование/,
География
/от Свидетелство за основно образование/
„Данъчен и митнически посредник“
„Митническа и данъчна администрация“
1
26
БЕЛ
/от НВО-VII клас/,
Математика
 /от НВО-VII клас/,
I-ви чужд език
/от Сидетелство за основно образование/,
География
/от Свидетелство за основно образование/