Центриране

История

ПГМТТ Н.Й. Вапцаров, Стара Загора е учебно заведение, открито през учебната 1960-1961 година. Училището е открито в резултат на нарасналата нужда от квалифицирани технически кадри, в съответствие на бързо развиващите се индустриални процеси в района на Стара Загора.

Учебното заведение е открито като Техникум. През годината на неговото откриване стартира строежът на самостоятелната му сграда, която е открита тържествено през учебната 1962-1963 година. През тази учебна година са въведени вечерното и задочното обучение в учебното заведение.

През 1963-1964 година, тогашавният директор инж. Г. Лесов, поставя началото на изграждането на кабинетна система. Открити са кабинети по химия, физика, машинно чертане, български език и литература и други.

С Решение на ИК на Градския народен съвет, през 1968-1969 година, техникумът е обявен за образцов в санитарно-хигиенно отношение.

За нас

Понастоящем ПГМТТ Н.Й.Вапцаров, Стара Загора разполага с модерна материално-техническа база и квалифицирани учители.

Учебното заведение има 5 компютърни кабинета, Мултимедиен кабинет, Ккабинети с мултимедии, Библиотека с техническа и художествена литература, Съвременно обзаведени работилници и Лаборатоии по всички специалности.

Професионална гимназия по механотехника и транспорт Никола Йонков Вапцаров, Стара Загора е съвременно и привликателно учебно заведение, в което учениците получават образование и компетентности, съответстващи на потребностите на пазара на труда.

Проекти

– Училище за себеутвръждаване и подготовка към европейски хоризонти,BG051PO 001-4.2.05-0001-„Да направим училището привлекателно за младите хора”

– Ученически практики BG051PO 001-3.3.07-0001;

– Управление на ефективно професионално образование BG051PO 001-3.2.03;

– Усъвършенстване системата за инспектиране на образованиетоBG051PO 001-3.2.05;

– Нова възможност за моето бъдещеBG051PO 001-4.3.03-0001;

– Квалификация на педагогическите специалисти BG051PO 001-3.1.03;

„Нашата цел е постигане на европейско качество на образованието!“