Центриране

За нас

Забравата на миналото е най-лесният начин да оставим някой друг да контролира бъдещето. За да не се случи това ето накратко историята на нашето училище.

Професионална гимназия по дървообработване ”Георги Кондолов” е наследник на Фабрично – заводско училище в с. Долен чифлик Варненско, където първоначално се подготвят кадри за дървообработващия завод ”Тича” в същото село. Със заповед на Главна дирекция на трудовата провинност от 1947г. се приемат 9 души като ученици, на които им се признава военна служба. Учениците учат 9 месеца за дърводелци. През 1948г. Министерството на индустрията разрешава откриването на Държавно практическо заводско училище по дървообработване и метална техника в с. Долен чифлик с 25 ученика. Първите ученици на учебната 1948/1949г. полагат изпит за оформяне на успеха по всички  изучавани предмети. Назначен е директор на училището г-н Тодор Момчилов. На 12.02.1952г. училището се премества в Бургас и се преименува във фабрично- заводско училище при завод ”Г. Иванов”. През тази година се разкриват специалностите: Мебелно столарство, бъчварство и паркетно производство. През учебната 1953/1954г. училището става Професионално техническо училище, а от 1974г. в Средно професионално техническо училище по дървообработване със следните специалности – Мебелно производство, производство на дограма и паркетно производство. През учебната 1979/1980г. за първи път се открива паралелка със специалност Помощник техник лесовъд. Новото време наложи прием на нови паралелки – Оператор в производство на мебели, на врати и прозорци, корабно обзавеждане, тапицерство. От 07.04.2003г. училището се трансформира в Професионална гимназия по дървообработване – Заповед РД 09-332/ 07.04.2003г. с две основни паралелки – Оператор в дървообработването с 4 години срок на обучение и ІІ квалификационна степен и Горско и ловно стопанство 4 години срок на обучение и  ІІІ квалификационна степен. От 10.09.1992г. и към днешна дата Директор на гимназията е г-н Евгени Димитров Ангелов. До 2011г. гимназията е държавно училище и се финансира чрез бюджета на Министерството на земеделието и храните на Република България. Считано от м.ноември 2011г., със Заповед РД 14-8 от 18.01.2012г. (Държавен вестник бр.10) на Министъра на МОМН гимназията се определя със статут на Общинско училище.

Материална база

Професионална гимназия по дървообработване ”Георги Кондолов” разполага с :

І. Учебен корпус: саниран, на 2 етажа с оборудвани кабинети по специалните предмети, информационни технологии, актова зала за 60 човека, фитнес зала, спортна площадка  с волейболно, баскетболно и футболно игрище.

ІІ. Учебно производствена база оборудвана с:

  • 3 учебни работилници по практика
  • 1 машинно отделение

ІІІ.  Общежитие – пансион за 29 ученика, стаи със самостоятелни санирани възли, дневен и нощен възпитател, интернет, телефон, асансьор.

Адрес: гр. Бургас, ул. Дебелт №16, вх.3, ет. 10 (до пазара ”Краснодар”) в центъра на Бургас.