Центриране

За нас

Професионална гимназия по туризъм “Алеко Константинов” е училище с 40 годишни традиции, завоювало висок авторитет в областта на професионалното образование.

Дипломираните повече от 5800 специалисти в сферата на ресторантьорството и хотелиерството се представят успешно в престижни заведения в цялата страна.

Училището провежда обучение по специалностите “Организация на хотелиерството”, “Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения”, “Производство на кулинарни изделия и напитки” и “Обслужване на заведения в общественото хранене.

От учебната 2009-2010 година се въведе обучение по професия „Хотелиер”, специалност „Организация на хотелиерството” и професия  “Ресторантьор”, специалност “Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения” с прием след VІІ клас.

.Наред със средното образование, което дава възможност за продължаване на образованието във висши институти, ние предлагаме специализирано професионално обучение, подготвящо нашите ученици за незабавно включване в туристическия бизнес.

Постоянното съчетаване на обучението с учебната практика, в реномирани четири и пет звездни хотели  и ресторанти като “Хилтън”, “Радисън”, “Гранд хотел София”, “Шератон”, “Родина”, “Централ Форум”, Централ парк хотел” и др., както и на Черноморието подготвят учениците за професионалния им живот и им дава възможност постоянно да проверяват теоретичните си знания и практически умения извън училище.

Професионална гимназия по туризъм “Алеко Константинов” разполага с много добре оборудвани професионални кабинети. Компютърните кабинети предлагат достъп на всички ученици до Интернет и осигуряватт съвременно обучение по информатика, както и максимално усвояване на учебния материал по общообразователните и професионални предмети.

Чуждоезиковото обучение включва английски, немски или руски език и протича през целия курс на общообразователна и професионална подготовка.

Тенденциите и перспективите за развитие на ПГТ “Алеко Константинов”-Банкя са в осъществяване на връзки със сродни училища в Европа и участието ни в национални и международни проекти, следвайки тенденциите в развитието на международния и национален туризъм и ресторантьорство.

Нашата цел е качеството на обучението!

Екип

Психолог

 • Боряна Николова

Български език и литература

 • Анелия Зачева

 • Катя Ангелова

 • София Любомирова

 • Ваня Харизанова

Английски език

 • Милена Гюровска

 • Димитрина Вълчева

 • Ирина Пипина

 • Йорданка Димитрова

 • Найден Иванов

Немски език

 • Катя Такова

 • Димитрийка Герасимова

Руски език

 • Катя Такова

Специални професионални дисциплини

 • Виолета Моллова – инженер – технолог

 • Екатерина Петрова – инженер – технолог

 • Савина Спасова – инженер – технолог

 • Маргарита Станоева – инженер – технолог

 • Тодорка Стоянова – икономист

 • Лилия Сергиева -стопански и финансов контрол

 • Светла Илиева – организация на производството и управление на промишлеността

 • Румяна Петрова – туризъм

 • Росица Владимирова – туризъм

 • Юлиана Видолова – учител по практика

 • Юлия Генава – учител по практика

 • Лидия Богомилова – учител по практика

 • Диянка Петрова – инженер – технолог

Ръководител направление ИКТ

 • Пламен Белчев

Математика

 • Ваня Тодорова

 • Пенка Величкова

 • Галина Динчева

Информатика и информационни технологии

 • Камелия Иванова

 • Елисавета Станчева

 • Пламен Белчев

География

 • Емилия Трайкова

История

 • Галина Белчева

 • Ваня Харизанова

Философски цикъл

 • Валентин Панджаров

Физика и астрономия

 • Николай Костов

Химия

 • Нели Манова

 • Пенка Величкова

Биология

 • Ренета Петкова

Физическо възпитание и спорт

 • Николай Николов

 • Ани Бояджиева

 • Найден Иванов

Разписание

Разписание на часовете за деня

     1 смяна

1 час: 08.20 – 09.00 ч.

2 час: 09.05 – 09.45 ч.

3 час: 09.55 – 10.35 ч.

4 час: 10.55 – 11.35 ч.

5 час: 11.45 – 12.25 ч.

6 час: 12.30 – 13.10 ч.

7 час: 13.30 – 14.10 ч.

     2 смяна

1 час: 13.30 – 14.10 ч.

2 час: 14.15 – 14.55 ч.

3 час: 15.05 – 15.45 ч.

4 час: 16.05 – 16.45 ч.

5 час: 16.55 – 17.35 ч.

6 час: 17.40 – 18.20 ч.

7 час: 18.25 – 19.05 ч.