Центриране

За нас

През 1959 г. в България се излъчва първият телевизионен сигнал. Само една година след това на 5 ноември 1960 г. е създаден Техникум по слаботокова електротехника за подготовка на среднотехнически кадри за Българската телевизия, радио и съобщителна техника.

На 7 май 1965 г. техникумът получава официално името си „Александър Степанович Попов“ и сегашната сграда.От месец май 2003 година техникумът е преименуван на професионална гимназия по аудио-, видео- и телекомуникация „А. С. Попов“ (ПГАВТ).

През годините училището се утвърждава като училище със здрави и трайни традиции.

Прием

I.Прием след завършен 7 клас – 5 паралелки с интензивно изучаване на английски език:

 • „Телекомуникационни системи“ – 1 паралелка;
 • „Компютърна техника и технологии“ – 1 паралелка;
 • „Компютърни мрежи“ – 1 паралелка;
 • „Приложно програмиране“ – 1 паралелка;
 • „Микропроцесорна техника“ – 1 паралелка.

Балообразуване:

 • утроената оценка от теста по математика;
 • оценката от теста по бълграски език и литература;
 • оценките по математика и информационни технологии от удостоверението за завършен седми клас.

Максимален бал: 36

II. Прием след завършен 8 клас – 3 паралелки:

 • „Компютърна техника и технологии“ – 1 паралелка;
 • „Системно програмиране“ – 1 паралелка;
 • „Телекомуникационни системи“ – 1 паралелка.

Балообразуване (по документи – от свидетелството за завършено основно образование):

 • утроената оценка по математика;
 • оценката по бълграски език и литература;
 • оценката по информационни технологии.

Максимален бал: 30