Центриране

История

1957 г. – разкрит е „Вечерен техникум по железопътен транспорт” за нуждите на жп завод „Г. Димитров” и всички поделения на БДЖ;

1967 г. – въвежда се задочна форма на обучение;

1974 г. – на 3 март училището е преименувано в Техникум по железопътен транспорт и приема за свой патрон опълченеца, локомотивния машинист Никола Корчев. То е едно от най-големите в града, с над 1200 ученика за учебна година в дневна, вечерна и задочна форма на обучение, с прием по 10 специалности, с три и четири годишен срок на обучение.

2003 г. – със Заповед № РД-09-33 от 07 април 2003 г. на Министъра на образованието и науката, техникумът става Професионална гимназия по железопътен транспорт „Никола Корчев” и чества своя патронен празник на 3 март – националния празник на България.

2009 г. – Министерският съвет на РБ реши Професионалната гимназия по железопътен транспорт „Никола Корчев“ да управлява имоти – публична държавна собственост. Имотите включват 3-етажната масивна сграда с площ 834 кв. м, физкултурния салон – 451 кв. м, и двете едноетажни сгради с площ 130 кв. м и 121,45 кв. м. Досега сградите се използваха от училището, но се управляваха от Национална компания „Железопътна инфраструктура“. По този начин сградите вече са собственост на училището.

Специалности

ЕЛЕКТРОТЕХНИК
Обучението цели овладяване на система от знания и умения за проектиране, конструиране, диагностика, ремонт и експлоатация на електрически съоръжения, машини, апарати и уредби в жп-транспорта.

МОНТЬОР НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ
Училището разполага с отлична материална база за обучение на компютърни специалисти, вкл. 5 кабинета с високоскоростен LAN Internet, собствен сървър и модерни терминални станции, таблети, специализирани лаборатории и работилници

ТЕХНИК НА ЖП-ТЕХНИКА
Обучението цели осигуряване на висококвалифицирани кадри в областта на диагностиката, ремонта , монтажа , демонтажа и регулирането на възлите и агрегатите на локомотивите и вагоните.

ТЕХНИК ПО АВТОМАТИЗАЦИЯ
Възпитаниците получават знания за аналоговите и цифровите комуникационни и осигурителни системи, компютъризираните гарови централизации, мобилните, радиорелейните и спътниковите комуникации.

Прием

ПГЖПТ „Никола Корчев“ обявява, че има незаети места за прием в 9 клас по специалностите:

„Локомотиви и вагони“
„Осигурителни и комуникационни системи в жп инфраструктурата“
Документи могат да се подават до 03.09.2107 г. в ПГЖПТ „Никола Корчев“. Учениците трябва да носят със себе си диплома за завършено основно образование.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване – определя се от директора – до 04.09.2017 год.

Утвърждаване на осъществения държавен план – прием до 11. 09.2017 год.