Центриране

За нас

Със заповед на Министерството на земеделието от 15.04.1948 г. в Мездра започва да функционира ПРАКТИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ МАШИНИ – петото в страната и първото на територията на Северозападна България. В началото липсва материална база и технически пособия, но има всеотдайност и ентусиазъм.Още през 1948 г. излизат първите възпитаници на училището. До края на същата година, за по-малко от 5 месеца се подготвят 79 трактористи. През 1955 г. училището се настанява в нова масивна сграда даваща възможност да се направи коренен прелом в учебно-възпитателната работа. Построява се първото хале на работилницата, където се обособяват кабинети по трактори – двигатели, трактори-трансмисии, селскостопански машини, шлосерство, ковачество и др.

Специалности

ПРОФЕСИЯ: ”ТЕХНИК ПО ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА“

Специалност: “ЛОКОМОТИВИ И ВАГОНИ” –

Прием: след 7 клас– 13 ученици

КУРС НА ОБУЧЕНИЕ: 5 години

Дуална форма на обучение

Свидетелство за III-та степен на

професионална квалификация

 

ПРОФЕСИЯ: „ЕЛЕКТРОТЕХНИК“

Специалност: „ЕЛЕКТРООБРЗАВЕЖДАНЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА“

Прием: след 7 кл.-13 ученици

КУРС НА ОБУЧЕНИЕ: 5 години

Дуална форма на обучение

Свидетелство за III-та степен на

професионална квалификация

 

ПРОФЕСИЯ: „ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА“

СПЕЦИАЛНОСТ: „АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА“

ПРИЕМ: След 7-ми клас, 1 паралелка – 26 ученици

КУРС НА ОБУЧЕНИЕ: 5 години

КВАЛИФИКАЦИЯ: Трета степен на професионална квалификация по професията “Техник по транспортна техника“

Прием

ПРИЕМ 2018/2019 г.
ДАТИ И СРОКОВЕ за прием след 7 ми клас

Вид дейност Срок

Подаване на документи за участие
в приема на ученици
20-26 юни 2018г.

Първо класиране до 03 юли 2018г.

Записване 04 – 06 юли 2018г.

Подаване на документи ІІ –ро
класиране
04 – 06 юли 2018г.

Второ класиране до 12 юли 2018г.
Записване 13—17 юли 2018 г.

Подаване на документи ІІІ –то
класиране
20—24 юли 2018г.

Трето класиране до 26 юли 2018г.
Записване 27—30 юли 2018г.

Попълване на незаетите места
след трето класиране
до 11 септември 2018г.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1. Удостоверение за завършено основно образование ксерокопие и
оригинал за проверка;
2. Медицинско свидетелство – копие;
3. Заявление за участие в класиране по образец.
БАЛООБРАЗУВАЩИ ОЦЕНКИ:
Оценката по Български език и литература умножена по три /от НВО/
 Оценката по математика /от НВО/
 Оценката от свидетелството за завършено основно образование по
География и икономика и Физика и астрономия