Центриране

За нас

ПГСС Дунавска земя е Професионална гимназия, в която се извършва прием на ученици след 7 клас и специализирано обучение на ученици до 12 клас по селско стопанство в село Ковачица, Община Лом.

Професионална гимназия по селско стопанство Дунавска земя е учебно заведение в село Ковачица, Община Лом. Учебното заведение предлага прием на ученици след 7 клас и обучение на ученици до 12 клас по специалност в паралелка Земеделец. Финансирането на институцията е Държавно, а обучението на учениците се извършва на една смяна. Директор на училището е Цветомир Руменов Колицов. Стратегията, чрез която се развива професионалната гимназия, е ориентирана в търсене на възможности за ускоряване на учебния процес и придобиване на професионално образование по стандартите на ЕС.

ПГСС Дунавска земя в село Ковачица предлага професионално обучение на ученици от 9 до 12 клас в специалност селско стопанство. Учебното заведение е с утвърдени традиции и дългогодишна история. В учебното заведение се предлага обучение по следните специалности:

  • Фермер – Земеделец

Финансирането на институцията е Държавно, а обучението на учениците се извършва на една смяна. Професионална гимназия по селско стопанство Дунавска земя е с утвърдени традиции и дава шанс на своите ученици да получат знания и умения по селско стопанство.

 

Прием

ПГСС Дунавска земя Ковачица извършва прием на ученици след завършен 7 клас. Избирайки Професионална гимназия по селско стопанство Дунавска земя Ковачица, учениците със завършен 7 клас ще получат подготовка и обучение нужни за една успешна бъдеща реализация на пазара за труда, в сферата на селското стопанство у нас.

 

След завършване на обучителният процес учениците ще бъдат придобили професионални умения и познания в сферата на селското стопанство. Възпитаниците в ПГСС Дунавска земя са разделени на групи, като са взети в предвид интересите на учениците.

 

ПГСС Дунавска земя организира курсове за Готвач и Сервитьор – Барман. Учебното заведение участва в проект Ученически практики и проект Успех.

 

План прием 2017/2018г., може да видите –> ТУК

 

Необходими документи за прием, може да видте –> ТУК

 

Срокове за подаване на документи, класиране и записване, може да видте –> ТУК

 

ПЛАН-ПРИЕМ

УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА

 

През учебната 2018/2019 година Професионална гимназия по селско стопанство „Дунавска земя“ село Ковачица, обл. Монтана ще приема ученици след завършен VII клас

 

Дневна форма на обучение:

Специалност: „Земеделец“

Професия: „Фермер“

Прием: след 7 клас

Срок на обучение: 5 години

Балообразуващи предмети: БЕЛ, Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда

 

 

Самостоятелва форма на обучение:

Специалност: „Земеделец“

Професия: „Фермер“

Необходими документи: Диплома за завършено основно образование /оригинал/ и Медицинско свидетелство /оригинал.