Центриране

За нас

ПГТМД гр. Варна се е утвърдило като конкурентноспособно и предпочитано
училище с дългогодишна история и традиции.
Гимназията се стреми да формира знания и професионални умения у учениците
за активно взаимодействие със социалната среда и реализация в условията на
пазарна икономика.
Основните цели, които си поставя ръководството са:

 • овладяване на общите основи и закономерности на човешкото познание;
 • усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, добродетели и култура;
 • развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби;
 • духовно, физическо и социално развитие и здравословен начин на живот;
 • изграждане на свободна, морална и инициативна личност;
 • стимулиране изучаването на чужди езици;
 • мотивиране на учениците за по-активно и задълбочено участие в учебния процес;
 • опознаване културата на държавите от ЕС.

Специалности

Специалностите, които се изучават в гимназията са привлекателни и перспективни за младите хора.Те са:

 1. ДИЗАЙНЕР, МОДЕН ДИЗАЙН – 26 УЧЕНИЦИ
 2. МОДИСТ, БУТИКОВИ ОБЛЕКЛА – 26 УЧЕНИЦИ
 3. ФРИЗЬОР, ФРИЗЬОРСТВО С ИЗУЧАВАНЕ НА РУСКИ ЕЗИК – 26 УЧЕНИЦИ
 4. ФРИЗЬОР, ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ФРИЗЬОРСКИТЕ УСЛУГИ – 26 УЧЕНИЦИ
 5. КОЗМЕТИК, ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ НА КОЗМЕТИЧНИТЕ УСЛУГИ – 26 УЧЕНИЦИ

Освен специализираната дизайнерска подготовка , основана на българските традиции и последните световни модни тенденции, обучението е насочено и към външи изяви – творчески и търговски контакти, участия в национални и международни форуми на модата,включване в творчески проекти на фирми- производители на облекло, срещи с работодатели и клиенти, достъп до търговската мрежа още по време на обучението.
Подготовката, която получават, им предоставя възможност за успешна лична и професионална реализация по професиите, за компетентно и отговорно участие в непрестанно развиващите се европейски икономически реалности.
Завършилите и успешно положили Държавни зрелостни изпити и Държавни квалификационни изпити получават Диплома за завършено средно образование и Свидетелство за трета степен на професионална квалификация.