Центриране

История

Началото. То се корени в далечната 1962 година като ПТУ по металообработване с двугодишен срок на обучение. Негов създател е Любен Минчев Бенов, който е бил и първият му директор. Откриването на училището е било продиктувано от потребността от изпълнителски кадри за машиностроителните предприятия – МЗ „Възход”, „Ремзавод-7”, а именно леяри, стругари, ковачи и шлосери.

През 1966 година училището от ПТУ прераства в Средно професионално техническо по машиностроене, призвано да подготвя изпълнителски кадри с по-всока общообразователна култура и техническа подготовка. В тези начални години са съществували само работилниците, а учебите занятия са се провеждали в други училища. Учебият корпус е построен през 1973 година, където ученици и учители влизат с голяма радост през есента. Паралелно към училището е функционирал вечерен механотехникум, подготвящ средни техници за промишлените предприятия в града.

От 01.09.1983 година към училището се разкрива УПК – II и III степен на ЕСПУ, в които са завършвали средното си образование голяма част от учениците на единните средни политехнически училища от града и региона по специланостите:машиностроене, електротехника и електроника.

По-късно, през 1992 година, се открива специалността „Оператор в шевното производство” с три годишен срок на обучение, а няколко години по-късно и специланостите „Машини и съоръжения в леката промишленост” и „Моделиране и конструиране на облеклото”, които съществуват и до днес.

Професионалната гимназия с дългогодишна история, съхранила и пренеслав годините най-добрите традиции на СПТУМ и ЛП и Техникум по строителна керамика. Двете училища се обединяват през 2000 година.
Създаването на Техникума по строителна керамика датира от май 1960 година. Наред с редовното обучение през 1964 година е разкрит и вечерен техникум. Първоначално в техникума се подготвят средни техник-технолози по специлаността „Технология на строителната керамика и огнеупорни материали”.

През 1962 година е определено място в непосредствена близост до керамично предприятие „Родна индустрия” за построяване на учебен комплекс за нуждите на техникума. Годините 1962/1963 са наситени с много трудов ентусиазъм. Издигнат е корпусът на учебната работилница.

През 1964 година се прави първата копка за основите на собствена учебна сграда, а през 1967 година започват учебните занатия в нея. Техникумът е имал през годините връзка с базовите предприятия в градовете Шумен, Горна оряховица, Русе, Плевен, Каспичан, Нови пазар, София, Пловдив и др.

Техникумът по строителна керамика е било единственото по рода си учебно заведение в страната, подготвяло кадри за керамичната промишленост, а керамиката и нейните производни като художествени градивен материал са били органически свързани с историята, културата и общественото развитие на всички народи във всички времена. Техникум по строителна керамика(ТСК) и Средно професионално техническо училище по машиностроене и лека промишленост(СПТУМ и ЛП) съвместяват своята работа, използвайки базата на двете училища, като учебните занятия се водят в сградата на СПТУМ и ЛП.

През 2003 година обединеното училище получава наименованието Професионална гимназия по техника и лека промишленост(ПГТЛП), което носи и до днес. Гимназията разполага със съвременно обзаведенеи кабинети, много добре оборудвани работилници и лаборатории, клуб за бодибилдинг, видеозала и богата училищна библиотека, разполагаща с техническа, художествена и учебно-помощна литература.

Днес, в гимназията се обучават ученици, разпределени в паралелки от VIII до XII клас, които получвата знания и професионални умения по професиите / специалностите:

 1. 523050 „Техник на компютърни системи“
  5230501 „Компютърна техника и технологии“
 2. 522010 „Електротехник“
  5220106 „Електрообзавеждане на транспортна техника“
 3. 481030 „Приложен програмист“
  4810301 „Приложно програмиране“
 4. 542040 „Моделиер-технолог на облекло“
  5420401 „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“
 5. 542110 „Шивач“
  5421101 „Шивачество“

Преподаватели

 

Материална база

 

Прием 2020-2021

План – прием
 • код 523050 професия „Техник на компютърни системи“
  код 5230501 специалност „Компютърна техника и технологии“
  ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
 • Срок на обучение: 5 години
 • Брой ученици: 26
 • Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план:
  1. Информационни технологии
  2. Технологии и предприемачество
 • код 481030 професия „Приложен програмист“
  код 4810301 специалност „Приложно програмиране“
  ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
 • Срок на обучение: 5 години
 • Брой ученици: 13
 • Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план:
  1. Информационни технологии
  2. Технологии и предприемачество
 • код 522020 професия „Електромонтьор“
  код 5220207 специалност „Електрообзавеждане на транспортна техника“
  ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
 • Срок на обучение: 5 години
 • Брой ученици: 26
 • Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план:
  1. Информационни технологии
  2. Технологии и предприемачество
 • код 542041 професия „Модист“
  код 5420412 специалност „Бутикови облекла“
  ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
 • Срок на обучение: 5 години
 • Брой ученици: 13
 • Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план:
  1. Изобразително изкуство
  2. Информационни технологии