Центриране

За нас

В ПГТТМ „Днес създаваме Утре!

От своето създаване през 1956 г. до днес училището премина през много етапи на трансформация и се превърна в модерно конкурентоспособно учебно заведение с утвърден престиж и авторитет в бързо изменящите се условия на образователно-възпитателния процес, способно да формира у учениците знания, умения, национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и професионална реализация.

Училището разполага със съвременна материално-техническа база, съобразена с изискванията за микроклимат, оборудване и обзавеждане , екология и дизайн – учебен корпус с 22 кабинета по общообразователни и специални предмети, актова зала с 400 места, физкултурен салон и спортни площадки, общежитие със стаи с по две и три легла, учебни работилници и специализирани лаборатории, автомобилен сервиз с компютърна диагностична техника, собствен автомобилен парк, четири компютърни кабинета, неограничен достъп до Интернет, богата библиотека.

Компютърни кабинети..

Нарастващите темпове на компютаризация във всички сфери на обществения живот, постиженията на научно-техническия прогрес, изискват от съвременния човек да умее да работи много добре с компютър.

Училището разполага с четири кабинета за провеждане на упражнения по информационни технологии и информационни системи в транспорта.
Те са оборудвани с нова компютърна техника и периферни устройства. Осигурен е неограничен достъп до Интернет и достъпен Wi – Fi.

По електротехническо чертане учениците работят с лицензирани програмни продукти и усвояват видове проектиране, основни чертожни техники, изработване на работни и сборни чертежи на детайли и др. Лабораторията по електрообзавеждане на автомобила е обзаведена със съвременни стендове за изпитване на електрическите агрегати и възли. Придобиват се умения за работа по електрическата инсталация на автомобила, методите за откриване на неизправности и тяхното отстраняване. Лабораторията за изпитване на двигатели е оборудвана със стендове за изпитване на ДВГ и Мотортестер за пълна диагностика на двигателите и системите на Форд, Фолксваген, Мерцедес, Опел и др. Учениците придобиват умения за работа със съвременна диагностична апаратура.

В учебния сервиз се извършва диагностика и ремонт на ходовата част на съвременните автомобили със стенд HPA“EUROTRONIK“. Учениците се обучават да монтират нови гуми и балансират автомобилните колела. Сервизът е оборудван със стенд „MOTORPAL“ за изпитване и регулиране на гориво-нагнетателни помпи и стенд КП 16-09 за изпитване и регулиране на дюзи за дизелови двигатели. Сервизът е оборудван със стенд за регулиране на фарове и стенд за измерване на спирачната сила, необходима за спиране на автомобила.

Регулировката на двигателите с карбуратор се извършва с газанализатор „TehnoTest“, на който учениците се обучават да отстраняват неизправности и да регулират карбураторите.

Автомобилите с дизелова горивна система се изпитват с димомер „TehnoTest“, с цел регулиране на количеството вредни емисии в отработените газове.

Училището притежава лиценз и разрешително №2466 от 23.05.2008 г. за обучение на водачи на МПС. Обучението е безплатно за всички ученици и се извършва от квалифицирани преподаватели на съвременни автомобили.

В гиназията отвори врати нов кабинет по – Компютърно моделиране.

Общежитие

За учениците, които пътуват от други населени места, е осигурено общежитие с всички необходими условия. То разполага със стаи с по две и три легла, самостоятелен санитарен възел и тераса, зали за самоподготовка, битови помещения. Към общежитието има възпитатели, които присъстват денонощно, за да помагат на учениците и да съблюдават спазването на вътрешния ред.

Библиотека

Гимназията разполага с библиотека, богата с художествена и научно-техническа литература и читалня. Тук всеки ученик може да получи не само необходимото му литературно произведение, но и библиографска справка, и консултация. Библиотеката има богат технически отдел, който е в помощ на учениците при подготовката им по специалните предмети, в  изработката на сложни задания и  проекти.

Специалности