Центриране

Специалности

Монтьор на транспортна и пътностроителна техника

Паралелка – Пътностроителна техника, професия „Монтьор на транспортна техника”. Срок на обучение 4 години, дневна форма, прием – след завършено основно образование.

 

След успешно завършване на обучението учениците придобиват:

  • Диплома за средно образование
  • Свидетелство за втора степен на професионална квалификация
  • Правоспособност за машинист на пътностроителна техника
  • Водач на МПС – категория „Ткт” и „В”

 

Специалност Електромонтьор в ПГ Етрополе

Паралелка – Електрически инсталации, професия „Електромонтьор”. Срок на обучение – 4 години, дневна форма, прием – след завършено основно образование.

 

След успешно завършване на обучението, учениците придобиват:

  • Диплома за средно образование
  • Свидетелство за втора степен на професионална квалификация

 

Специалност Оператор в дървообработването

Специалност -Производство на мебели, професия „Оператор в дървообработването”. Срок на обучение – 4 години, дневна форма, прием – след завършено основно образование.

След успешно завършване на обучението, учениците придобиват:

  • Диплома за средно образование
  • Свидетелство за втора степен на професионална квалификация