Центриране

За нас

ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ НАНЧО ПОПОВИЧ – град Шумен е профилирано средно училище, което е утвърдило името си като едно от най-авторитетните училища не само в Шуменския регион, но и в цяла Североизточна България.

Училището е създадено през 1828 г. като начално училище за момичета, но скоро се превръща в класно /гимназия/ и остава девическо училище до 1854 г., когато преминава в смесено – за обучение на момичета и момчета от 1 до 11 клас. Със светлата история на гимназията са свързани най-ярките периоди на българското Възраждане и образование. Достатъчно е да посочим само няколко имена на личности, способствали за възходящото развитие на девическото училище, като Сава Филаретов, Стефан Изворски, Сава Доброплодни, Добри Войников, Тодор Икономов, Царевна Миладинова, Анастасия Паскалева, Илия Р. Блъсков, Панайот Волов, Янко Сакъзов и много други ярки имена в българската история.

От 1891 г. гимназията е приела за патрон името на богатия шуменски търговец Нанчо Попович, направил голямо дарение за построяване на нова сграда за девическото училище и неговата издръжка. От 1970 г. гимназията се оформя като математическа, а от 1984 г. – като природоматематическа.

В ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ НАНЧО ПОПОВИЧ – град Шумен работят 65 учители с висше образование, сред които доктор на науките и 26 учители, притежаващи от V до I ПКС. Има балансирано съотношение между учители с голям опит и млади колеги с възможности за развитие. Четири от нашите учители са носители на най-високото отличие на МОН – наградата на името на Неофит Рилски, седем учители са удостоени с наградата на гр. Шумен за принос в образованието.

Природоматематическа гимназия „Нанчо Попович“ е участник в образователата инициатива на IBM за България и разполага с три компютърни кабинета, които са оборудвани с необходимата техника за провеждане на обучение по информатика и информационни технологии. На разположение на учениците е нашата библиотека с 30 000 заглавия. Основно се ремонтира и обогатява спортната база на училището. Нашите ученици могат да ползват новата зала за тенис на маса.

Прием

Прием на ученици в
ППМГ „Нанчо Попович“ за учебната:

 

2018-2019 – в 5 клас

2018-2019 – след 7 клас
2019-2020 – в 5 клас

2019-2020 – след 7 клас