Центриране

За нас

В своето развитие Гимназията се утвърди като професионален и духовен център, благода­рение усилията на поколения учители, всеотдайно работели и работещи за формиране на подрастващите. Благоприятен фактор е и срещата на две поколения педагози – основатели на техникума и млади бивши възпитаници, желаещи да въплътят в дела своите познания.

Дълги години, крачка по крачка, общоучилищният колектив вървеше по пътя на успеха. По­ко­­ле­ние след поколение, хиляди възпитаници преминаваха като ято през класните стаи, усвояваха знания и отлитаха, за да ги приложат на практика в живота.

Но и в над половинвековното си съществуване, гимназията по икономика си остава млада – именно с младостта на своите възпита­ници, и богата – с техните многобройни дела, плод на знания, стремежи и мечти. Днес Гимназия Димитър Маринов е училище от висока класа, престижно и предпо­чи­тано от много млади хора.

Да си завършил гимназията и сега е привилегия, повод за открита гордост, мерило за трайни знания и умения, стимул за духовна и практическа съзидателна дейност.

История

Има дати и събития, които се помнят от поколенията. Такъв е и денят, в който нашето училище отваря за пръв път врати за своите възпитаници с благородната идея да изпълни със светлина техните умове и сърца.
Picture1
”Проходило” през далечната 1944 година за младите хора от Вълчедръм и района, училището бързо добива притегателна сила. Гимназията е наследник на най- старото килийно училище в нашия край, основано през 1780 година от поп Пунчо Граматик.