За нас

Началото на земеделското образование в гр. Долни Дъбник е поставено на 5 март 1921 год., когато със заповед на Министъра на земеделието и държавните имоти е създадено Държавно девическо практическо–домакинско училище с пръв директор Никола Бобев, шестима учители и дванадесет ученички.

Училището е имало две-годишен курс на обучение, като броят на ученичките ежегодно нараства и към 1943 год. вече се обучават седемдесет. Приемат се девойки със завършено прогимназиално образование от цялата страна, а целта е те да се подготвят за самостоятелна практическа работа в земеделските стопанства и домакинството. Наред с теоретичните знания по общообразователните и специалните предмети, ученичките получават и добра практическа подготовка по земеделие, животновъдство, общо домакинство, шев, готварство, консервиране на храни, отглеждане и възпитание на деца и др.

Първоначално училището няма собствена сграда, а се помещава в къщата на Васил Минчев.

Специалности

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – 4 ГОДИНИ СЛЕД VІІІ КЛАС

  • ФЕРМЕР – Земеделец
  • АГРОЕКОЛОГ – Агроекология
  • МОНТЬОР НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА – Механизация на селското стопанство
  • ИКОНОМИСТ – Земеделско стопанство

 

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕНИЦИ СЪС СОП- 2 ГОДИНИ СЛЕД VІІІ КЛАС

  • РАБОТНИК В ОЗЕЛЕНЯВАНЕТО – Озеленяване и цветарство

 

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – 2 ГОДИНИ СЛЕД VІІ КЛАС

  • РАБОТНИК В РАСТЕНИЕВЪДСТВОТО – Трайни насаждения

 

ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – 4 ГОДИНИ СЛЕД VІІІ КЛАС

  • ФЕРМЕР – Земеделец