Центриране

За нас

Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия възниква след обединяване на две училища – обувно училище, основано през 30-те години на века, и частно девическо училище по облекло „Просвета”, основано през 1932 г. През 1949 г. е преобразувано във фабрично-заводска паралелка към обувен завод ”9.ІХ.” През 1956 г. училището става СПТУ, а през 1957 г. – техникум със специалност ”Технология на обувното производство”.

Повече от петдесет години „Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия“ допринася за развитието на професионалното образование. Знанията и професионалните умения, които учениците придобиват, им гарантират успешна реализация.

Още

Училището разполага с просторни кабинети и работилници по основните професии. Разполага с два компютърни кабинета и закрит физкултурен салон. Има и богата библиотека. Член е на Браншовия съюз по кожарска, кожухарска, обувна и кожено-галантерийна промишленост и поддържа добри контакти с базови предприятия – членове на съюза като „Кавалер-Юнион” ЕАД, ”Колев и Колев” Е00Д, и др. фирми и дружества, където учениците провеждат учебна и производствена практика. Наши възпитаници работят като оператори в съответните производства, а завършилите успешно трета степен са добри моделиери и технолози в страната и чужбина.