Центриране

История

Софийска гимназия по строителство,архитектура и геодезия „Христо Ботев“ е първото и най – авторитетно учебно заведение в нашата страна за подготовка на специалисти със средно образование в областта на строителството, архитектурата, геодезията, водното и парково строителство. Неговата популярност и значимост непрекъснато нараства, защото професията на строителя е търсена и високо ценена. Училището е основано с царски указ за просвещението от 1909 г. като клон на Първа мъжка гимназия, но много скоро след това се обособява като самостоятелно учебно заведение. Бързо нараства, както броят на учениците му, така и привлекателността му. Първият випуск завършва през учебната 1913/1914 г., като се дипломират общо 30 техници , 21 строители и 9 земемери. Това са и първите строителни кадри, обучени в България. 01.01.1930 г. „Държавно средно техническо училище Цар Борис III“ се премества в сегашната си сграда бул. Евлоги Георгиев №34, а от учебната 1944/1945 г. носи името на поета революционер „Христо Ботев“. За 95 годишната си история училището е имало 21 директора! Първият директор е д-р Герчо Марковски, а директора задържал се най- дълго на поста си е Антон Антонов – 19 години начело на гимназията! 1622 е най-големия брой ученици учили за една учебна година в училището ни, това е учебната 1949-1950 г. Единствения път когато са прекратявани учебните занятия в гимназията е през месец декември, далечната 1944 г. заради англо-американските бомбардировки над София по време на Втората световна война. Пропуснатото време е отучено! Музейната експозиция в училището е открита през учебната 1964-1965г. тогава броя на учениците в гимназията е бил 1161-ма.

Прием


ПРОФЕСИЯ: СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА
-Две паралелки с разширено изучаван чужд език – английски или немски език

ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО
-Една паралелка с разширено изучаван чужд език – английски език

ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО
-Една паралелка – с разширено изучаван чужд език – английски език

ПРОФЕСИЯ: ГЕОДЕЗИСТ ГЕОДЕЗИЯ
-Една паралелка с разширено изучаван чужд език – английски език

ПРОФЕСИЯ: ТЕХНИК ОЗЕЛЕНИТЕЛ ПАРКОВО СТРОИТЕЛСТВО И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ
-Една паралелка с разширено изучаван чужд език – английски език

ПРОФЕСИЯ: БРОКЕР НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
-Една паралелка с разширено изучаван чужд език – английски език

БАЛООБРАЗУВАНЕ:
Утроената оценка от изпита по математика;
оценката от изпита побългарски език и литература;
оценките от удостоверението за завършен VII клас по:
>за специалностите: Строителство и архитектура, Водно строителство, Транспортно строителство и Геодезия – по физика и по изобразително изкуство;
>за специалността Парково строителство и озеленяване – по биология и по изобразително изкуство;
>за специалността Брокер на недвижими имоти – по български език и литература и по география.

ТЕСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 19.05.2017 г.

ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА – 22.05.2017 г.

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ – по професиите и специалностите, след завършено средно образование, срок на обучение – 2 години.

УЧИЛИЩЕТО РАЗПОЛАГА с пет компютърни кабинета, неограничен достъп до интернет, библиотека, специализирани кабинети и работилници за професионална подготовка, фитнес.

В СГСАГ „Христо Ботев“ работи Ученически парламент, създаден през 2009 г. Издаваме училищен вестник „Ботевец“, издаван от 1945 г.

Училищни клубове: • Клуб „Дебати“ • Европейски клуб • Клуб „Роботика”
Училищни клубове по проект „Твоят час“: • Клуб „Английски език“ • Клуб „Астрономия“ • Клуб „Ботевец“ • Клуб „България през 20 век – триумф и трагедии“ • Клуб „Географията в музея“ • Клуб „Дигитален свят“ • Клуб „Занимателна биология“ • Клуб „Млад планинец“ • Клуб „Немски език“ • Клуб „Прометей“ • Клуб „Химията – интересна и полезна“ • Клуб „Математиката и аз“ • Планинарски клуб „Ботев“.

ПРЕСТИЖНА ПРОФЕСИЯ

Времената се менят, но човекът остава и неговата най-насъщна потребност е да съгради дом, да направи живота си по-удобен и по-щастлив. Професията на строителя е уважавана, защото е вечна. Тя е интересна и търсена. Тя е престижна. Тя осъществява мечтите на хората.