Центриране

За нас


След втората световна война през 1948 г. е изградено народно основно училище ”Иван Вазов”, в което сега се помещава началният етап.

През 1959 годна училището се преобразува в средно политехническо училище. През 1961 година е открита вечерната гимназия.

През есента на 1981 година НОУ „Иван Вазов” и гимназията се сливат в ЕСПУ. На 2 февруари 1991 година е възстановено старото име на училището.

През 1997 година е въведено обучение по религии. Профилирано компютърно обучение има от 2001 година.

През 2007 година по повод годишнина от основаването бе осветен барелеф на патрона – Иван Вазов.

През всичките тези години през училището преминават випуск след випуск поколение след поколение. В него се учат много известни учени, интелектуалци, лекари, хора на духа и управленци, които са изградили авторитет и са получили признание не само в родния си град и страната, но и по всички краища на света. Сегашното СОУ „Иван Вазов” е достоен продължител на тази вековна просветна традиция – училище, в което се обучават нашите деца и ще учат бъдещите им наследници.

За всички младежи, за които образованието е ценност, знанието – сила, а училището – път към успешна житейска реализация, СУ “Иван Вазов” предлага обучение, съобразено със съвременните стандарти и потребности на обществото в 21 век.

Обучението се осъществява от високо квалифицирани преподаватели в областта на хуманитарните предмети, природо – математическите науки, чуждите езици и информационните технологии.