Центриране

За нас

В СПОРТНО УЧИЛИЩЕ ДИМИТЪР РОХОВ – Сливен се обучават 300 ученици от 6-ти до 12-ти клас по общообразователни и специални предмети, както и по спортовете: акробатика, борба, вдигане на тежести, джудо, лека атлетика и футбол.

Приемът е след завършен пети клас и се провежда ежегодно от 20 до 30 юни.

Полагат се тестове по избрания спорт. Класирането на учениците се извършва по точкова система.

Учениците, които завършват, имат право да кандидатстват във всички висши учебни заведения в България и по света. Училището разполага със самостоятелна сграда, в която се намират учебният корпус, общежитие за 100 ученика, столова с кухня.

Учебните занятия се водят в кабинети по съответния учебен предмет. В училището има 2-е компютърни зали с непрекъсната връзка с Интернет.

Учениците в Спортното училище учат на целодневен режим на обучение с двуразови тренировки. В резултат на качествен подбор в училището учат надеждни спортисти.

За 25 годишното си съществуване учебното заведение се гордее с три медала от Олимпийски игри, 18 медала от световни първенства, 45 медала от европейски първенства и медали от редица международни състезания.

С тези високи спортни постижения училището заема водещо място в страната.

Спортно училище Д. Рохов работи по международните програми на Европейския съюз Коменски и Младежта в действие в партньорство с редица европейски страни.

Чрез реализираните четири проекта се осъществява обмен на учители и ученици от Унгария, Полша, Чешката Република, Румъния и Словакия.

Ръководство

  Директор :  Наташа Иванова
Заместник директор по учебната дейност:  Лидия Петрова
Заместник директор по спортната дейност:  Кирил  Димитров

 

Учители по общообразователни предмети

 • Виолета Милчева  – Главен учител по биология и здравно образование
 • Мирена Стоянова – Ръководител направление „Информационни и комуникационни технологии“
 • Нели Димитрова  –Учител по български език и литература
 • Жанета  Цанкова – Старши учител по български език и литература
 • Албена  Друмева  – Старши учител по английски език
 • Марияна  Манева  – Старши учител по английски език
 • Ирина  Захариева –  Старши учител по обществени науки
 • Марияна Ангелова  – Старши учител по математика
 • Димитринка Михайлова – Учител по математика
 • Гергана Донева – Старши учител по химия и опазване на околната среда
 • Мирослав Иванов -младши учител по География и икономика
 • Стефка Атанасова – Учител по история и цивилизация

 

Учители по професионална подготовка

 • Росица  Тарагошева – Старши учител по теория на професията
 • Галина Александрова  – Старши учител по обща професионална подготовка
 • Тодор Кънев  – Старши учител по професионална подготовка
 • Красимир Добрев – Старши учител по професионална подготовка
 • Недка  Атанасова – Учител по професионална подготовка
 • Пламен Братойчев – Старши учител по професионална подготовка
 • Георги  Велев – Старши учител по професионална подготовка
 • Живко  Мъндев – Учител по професионална подготовка
 • Петър   Вучков – Старши учител по професионална подготовка
 • Стоян   Димитров- Учител по професионална подготовка
 • Божидар Темелков, младши учител по професионална подготовка
 • Атанас Иванов – Старши учител по професионална подготовка
 • Валентина  Желязкова -Старши учител по професионална подготовка
 • Илиян Данев- Старши учител по професионална подготовка
 • Лъчезар Дойчев- Старши учител по професионална подготовка
 • Александър  Балездров – Учител по професионална подготовка
 • Виолета Бинева  – Учител по професионална подготовка

Педагогически съветник

 • Павлина Ангелова

Главен счетоводител

 • Мария Станева