Центриране

За нас

Средно Общобразователно Училище „Никола Йонков Вапцаров“ се намира на територията на град Хаджидимово, област Благоевград.

СУ „Никола Й. Вапцаров“ е средно училище (І – ХІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна. Приемът на ученици е в непрофилирани паралелки, природоматематически профил, както и полуинтернатни групи и логопедична група без интензивно изучаване на чужд език.

От скоро се помещава в нова, oборудвана с най-съвременни зали и кабинети. Сградата на СУ“ Никола Вапцаров“ е на четири етажа с общо 20 класни стаи.

Още

Училищна среда и материална база:

  • обновяваща се училищна сграда с просторни и уютни класни стаи;
  • компютърни кабинети;
  • училищен стол и бюфет;
  • училищна библиотека;
  • медицинска сестра;
  • педагогически съветник;
  • училищно настоятелство.