Центриране

За нас

СОУ „Васил Воденичарски“ е СОУ (І – ХІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна – само сутрин.

Като средно училището съществува от 1944 г. когато с Указ на Регентите на България, обнародван в ДВ бр. 287 от 25.12.1944 г. е открита непълна гимназия с патрон Васил Воденичарски.
 

Обучение

В училището се обучават деца от 1 до 12 клас в единични паралелки. От 1994 г. училището започва оборудване, въвежда се изучаване на информационни технологии, въвежда се изучаването на английски език и предпрофесионално обучение