Центриране

За нас

Създадено през 1952 г., училището отваря врати за младите хора на бедния и отруден Дуловски край. За населението на Дулово(тогава още село) 15.09.1952 г. ще остане паметен ден. За първи път в историята му то има средно училище. Този ден остава паметен и за първия му директор Витан Василев – ентусиазиран географ, завършил Софийския университет.

Новото училище е само с три паралелки, един директор и един учител. Първият учебен ден е под големия орех в двора на началното училище. За известно време учебните занятия се провеждат в киносалона – осмите класове на партера, а деветите на балкона. След три години в училището постъпва А. Ангелов – следващият директор. Възпитаник отново на Софийския университет – руска филология. Вече паралелките са двойни – от І до VІІ клас, а в VІІІ и ІХ по пет паралелки, в Х и ХІ по три.

Още

През 1960 г. завършва строителството на нова училищна сграда. Горния курс се обособява в самостоятелна гимназия, СПУ „Георги Кирков“. През 1977 г. училището празнува своя 25-годишен юбилей. Директор е Стоян Стоев – ученик от първия випуск и първия местен директор. Тогава е открит и новия корпус на училището. По-късно се откриват нови профили и специалности, обособяват се паралелки – СПТУ по облекло и монтьор на селскостопанска техника.

Днес училището е най-голямото в област Силистра. В 32 паралелки се обучават 735 ученика от І до ХІІ клас. Носи името на големия български Апостол на свободата – Васил Левски. Но независимо как се казва училището през годините, то носи славния дух на Дуловската гимназия. В него са завършили средното си образование 4 936 ученика, реализирали се в различни сфери на икономиката и обществения живот. Удоволствие за мен е да спомена, че през годините болшинството от управителите на града и общината, на институциите, културата и образованието са местни кадри, възпитаници на славното ни училище.