Центриране

За нас

СУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ На 2. 09. 1921 г. е открит първи гимназиален клас – 4 клас (сега осми клас) като частен клас на училищното настоятелство.

От 15. 09. 1922 г. селото вече има реално училище – реалката – с четвърти, пети и шести класове (сега осми, девети и десети класове ). На 15. 09. 1924 г. смесеното реално училище се отделя от прогимназията под названието Новоселска непълна смесена гимназия със самостоятелно управление.

Реалката се е помещавала в двуетажната обществена сграда в центъра на селото, заедно с околийското управление, пощата, полицейския участък и кабинета на околийския лекар.

От 15. 09. 1924 г. по разпореждане на Министерството на народното просвещение е закрита непълната смесена гимназия в Новоселци и е открито от същата дата Практическо коларско (столарско ) училище, което през 1929 г. се превръща в Земеделско (занаятчийско) училище с директор – преподавател Наталия Добровска.

През 1935г. Започва строеж на нова училищна сграда – за прогимназията. След продължителен период от 7 г. двуетажната постройка е открита през 1924 година.

Това е сегашната сграда на НУ Христо Ботев. След закриването през 1944 г. за Земеделското училище от 15. 09 същата година е открита Пълна смесена гимназия, която премахва нуждата от получаване на образование в София.

Директор на гимназията е бил Цветан Векилски. На 15. 09. 1969 г. е открита нова сграда на СПУ Д. Благоев, което сега носи името на Васил Левски.

СУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ Елин Пелин разполага с логопед, психолог и лекар.

Предлага богата безплатна извънкласна дейност:

– чужд език: английски, руски и испански

– хореография – изобразително изкуство и музика;

– акробатика и футбол;

– кукловодство.

През годините нашето училище се е развивало и днес е едно от най – елитните училища в общината.

Учениците, които са получили образованието си тук, са изключително интелигентни млади хора.

Прием