Центриране

За нас

СУ Георги Стойков Раковски е училище с многолетна история. Началото е поставено през далечната 1936 година, когато в село Божидар (сега гр. Каолиново) се открива народно първоначално училище с една слята паралелка. Преминало през много реформи, претърпяло различни преобразувания, днес единственото средно общообразователно училище в община Каолиново заема достойно мястото на център на образователната система на общината.

Прием

В училището се приемат ученици в начален етап на обучение, прогимназиален етап на обучение гимназиален етап на обучение. Приемане на учениците в IX клас след завършено основно образование се осъществява чрез прием по документи. Балообразуващите предмети са български език и литература, математика и география и икономика.

Целият педагогически колектив акцентира и отстоява тезата, че широката общообразователна подготовка по всички учебни предмети е предпоставка и основа за професионална мобилност и непрекъснатост на образованието. Доказателство и гаранция за това е високият процент на учениците, продължаващи обучението си във висши учебни заведения.

На учениците от гимназиален етап се осигурява безплатен автобусен превоз в двете посоки от населеното място до училището и обратно.

Още

Всички преподаватели по чужд език са с нужната квалификация и опит. В училището задължително от часовете за ЗИП се предоставят на чуждите езици. Изборът е между английски, немски, френски и руски език.

Училището разполага с триетажна сграда с уютни класни стаи и кабинети. Училището има два компютърни кабинети, оборудвани по най-новите технологии и с Интернет, а чрез разширеното изучаване на Информатика и Информационни технологии учениците получават много добра компютърна грамотност. Училището разполага с нов модерен физкултурен салон, където учениците получават много добро физическо развитие и спортна подготовка.