Центриране

За нас

Средно училище Димчо Дебелянов – град Бургас е основано през 1963 г. с протокол на ОНС от 22 юни комисия с председател Георги Коточев именува училището, помещаващо се в сградата на НОУ „Кирил и Методий“ в НОУ „Димчо Дебелянов“. Първият директор е г-н Жеко Тодоров.

На основание Закона за Народната просвета (ДВ, бр.86/1991г.) от есента на 1991 г. ЕСПУ „Димчо Дебелянов“ се преименува в СОУ „Димчо Дебелянов“.

От есента на 1990 г. в училището на основание на заповед на министъра на народната просвета са разкрити паралелки с разширено изучаване на музика от ІV до VІІІ клас. През учебната 1995/1996г. за пръв път в гимназиална степен се разкрива паралелка с профил „Изкуство“ – музика. Подборът за тази паралелка става след успешно положен изпит за проверка на музикалните способности. Изучават се следните инструменти и дисциплини: пиано, синтезатор, китара, акордеон, гайда, ударни инструменти, естрадно, класическо и народно пеене. Учителите в тези паралелки – Стойко Георгиев, Яна Рачева, Милена Добрева, Мария Желева, Александра Димитрова – Сашка и техните възпитаници са носители на много престижни награди от общински, регионални, национални и международни фестивали и конкурси.

Още

Сред възпитаниците на училището – лекари, инженери, прависти, учители и са: Станислав Тодоров – Роги – режисьор на филмите “ Тя и той“, „Столичани в повече“ и други, младият поет Иван Брегов, футболистът Радостин Кишишев, солистът на Националната опера Иван Ангелов, поп изпълнителите Георги Дюлгеров и Стефан Илчев, певицата Теодора и други.

От 30 май 2008 година след спечелен конкурс, проведен в МОН, за директор на СОУ “ Димчо Дебелянов “ е назначен г-н Пейко Стоев.

Като приоритет и в отговор на потребностите на нашето съвремие в училище е изведено обучението по български език и литература, чужди езици, математика, изкуства и спорт.