Центриране

За нас

СУ Отец Паисий гр. Мадан съществува от 1924 г. като начално училище и прераства в гимназия през 1953г. Началото е поставено с две паралелки осми клас и една паралелка девети клас.

През годините СОУ Отец Паисий е претърпяло много промени в организационно отношение , но винаги е изпълнявало основната си функция – да учи и възпитава децата, живеещи в Мадан и общината.

И днес СУ Отец Паисий е огнище което гори, разпръсква знания. След завършване на средното си образование над 70% от учениците продължават образованието си във ВУЗ.

Възпитаниците на учебносот заведение ще бъдет обградени с грижовност, внимание, търпение, много обич и, разбира се, професионална компетентност и умения да обучаваш, възпитаваш и напътстваш.

Материалната база на училището е обновена и предлага уютни условия.

За надграждане знанията на учениците е предвидена задължителноизбираема подготовка в следните направления:

  • български език и литература;
  • математика;
  • информационни технологии/домашен бит и техника.