Центриране

За нас

СУ Проф. Д-р Асен Златаров се намира в град Годеч. Учебното заведение извършва прием и обучение на ученици от пети до дванадесети клас. Учебният процес в СУ Проф. Д-р Асен Златаров Годеч, протича на една смяна и се осъществява по програма утвърдена от МОН.

Училището разполага с отлична материална база, преподаватели и педагози, притежаващи необходимата квалификация и опит. В резултат на тяхната работа учениците получават отлична подготовка и успешно се реализират във висшите учебни заведения в страната.

СУ Проф. Д-р Асен Златаров град Годеч, извършва прием на деца в пети клас, след завършена предучилищна подготовка. За тяхното записване в учебното заведение е необходимо да се представи удостоверението за това, както и копие от акта за раждане и декларация по образец.

Приетите в пети клас ученици в СУ Проф. Д-р Асен Златаров Годеч, се обучават по стандартна учебна програма, одобрена от Министерството на образованието. С тях работят квалифицирани преподаватели, отделящи внимание на всеки от възпитаниците си.

В СУ Проф. Д-р Асен Златаров град Годеч, се извършва обучение на ученици от пети до дванадесети клас. Тяхното качествено образоване е основна задача на колектив от квалифицирани преподаватели с опит и отлична подготовка.

Благодарение на тяхната работа, завършилите СУ Проф. Д-р Асен Златаров град Годеч се реализират успешно във висшите учебни заведения в страната и чужбина.

Училището разполага с не профилирани паралелки за обучение на учениците в долните класове.