Центриране

За нас

Технически университет във Варна е създаден през 1962 г. с Постановление на Министерския съвет на НР България и Указ на Народното събрание.

Новото висше учебно заведение трябва да осигури инженери за корабостроенето, транспорта, машиностроенето, електроенергетиката и комуникационната техника, необходими за развиващите се в Североизточна България индустриални комплекси в областта на химията, корабостроенето и кораборемонта, двигателостроенето, транспорта, електроенергетиката, електрониката и съобщенията.

МЕИ-Варна

Първоначално университетът се създава под името Машинно-електротехнически институт (МЕИ-Варна) с три факултета: Машиностроителен, Електротехнически и Корабостроителен. Първият прием на студенти в МЕИ-Варна е през учебната 1963/64 г. по следните специалности: Двигатели с вътрешно горене, Корабни машини и механизми, Корабостроене, Технология на машиностроенето, Електрически машини и апарати, Радиотехника, Далекосъобщителна техника, Автоматика и телемеханика и Автоматизация на производството.

Със създаването на МЕИ-Варна на практика е възстановен Техническият факултет към Държавния университет „Свети Кирил Славянобългарски“ гр. Варна, официално отворил врати на 18 август 1945 г. Техническият факултет е имал следните отдели: машиностроителен, корабостроителен, електротехнически, строително-архитектурен и индустриална химия.

С промените в обществено-политическия живот в България през този период, факултетът, както и университетът, претърпяват значителни реформи. Така през 1958 г. се дипломират последните инженери-корабостроители, обучавани в Техническия факултет.

Първите преподаватели в МЕИ-Варна само допреди няколко години са обучавали студенти в Техническия факултет или са негови възпитаници. Заради това се смята, че МЕИ-Варна е правоприемник на Техническия факултет към Варненския държавен университет.

Технически университет-Варна

През годините на своето съществуване МЕИ-Варна от малък институт, подготвящ инженерни кадри с регионално значение, се превръща в Технически университет с национално значение, провеждащ обучение на студенти по 23 специалности. За 40-годишния период на дейност на ТУ-Варна са дипломирани 28976 специалисти с висше образование в областта на „Технически науки“, „Природни науки, математика и информатика“, „Социални, стопански и правни науки“ и „Педагогически науки в направление Техника и технологии“.

50 години ТУ-Варна

През 2012 г. нашият университет чества своята 50-годишнина. Честванията на юбилея ще продължат през цялата година, а кулминацията на тържествата ще бъде от 4 до 9 октомври. Към страницата на Юбилея »

Кампус

В настоящия момент ТУ-Варна разполага с пасивен сграден фонд с разгъната застроена площ от 67542 кв. м. Всички сгради на университета са сравнително нови – построени са след 1968 г.

Университетът разполага с 3 студентски общежития с 1450 места и 2 студентски стола. Студентските общежития се намират на разстояние приблизително 750 м от сградите на университета.

Компактното разположение на университета, общежитията и стола създава благоприятни условия за живот и работа на студентите.

Университетът разполага със съвременна спортна база: спортна зала, фитнес център, зала за тенис на маса, шахклуб и открити спортни съоръжения (футболно, 2 баскетболни и 2 волейболни игрища).

Карта

В настоящия момент структурата на ТУ-Варна включва 4 факултета и 2 колежа и един департамент:

  • Машинно-технологичен факултет
  • Корабостроителен факултет
  • Електротехнически факултет
  • Факултет по изчислителна техника и автоматизация
  • Колеж в структурата на ТУ – Варна
  • Добруджански технологичен колеж
  • Департамен МФЕО

Ректори на ТУ-Варна през всички тези години са били:

з.д.т. проф. к.т.н. инж. Марин Опрев
от 01.01.1963 г. до 09.03.1967 г.

з.д.т. проф. к.т.н. инж. Петър Пенчев
от 09.03.1967 г. до 01.03.1973 г.

проф. инж. Лефтер Лефтеров
от 01.03 1973 г. до 15.10.1979 г.

з.д.т. проф. д.т.н. инж. Емил Станчев
от 15.10.1979 г. до 25.01.1985 г.

проф. д.т.н. инж. Дончо Дончев
от 07.03 1985 г. до 03.12.1986 г.

проф. д.т.н. инж. Димитър Димитров
от 03.12.1986 г. до 15.04.1991 г.

проф д.т.н. инж. Асен Недев
от 15.04.1991 г. до 15.09.1999 г.

проф. д-р инж. Стефан Барудов
от 15.09.1999 г. до 14.05.2007 г.

проф. д-р инж. Овид Фархи
от 14.05.2007 г. до 01.07.2015 г.

проф. д-р инж. Росен Василев
от 01.07.2015 г. до настоящия момент

Материална база

В настоящия момент ТУ-Варна е разположен на площ от 200 дка и разполага с пасивен сграден фонд с разгъната застроена площ от 67542 кв. м. Всички сгради на университета са сравнително нови – построени са след 1968 г. Университетът разполага с 3 студентски общежития с 1450 места и 2 студентски стола. Студентските общежития се намират на разстояние приблизително 750 м от сградите на университета. Компактното разположение на университета, общежитията и стола създава благоприятни условия за живот и работа на студентите. Университетът разполага със съвременна спортна база: спортна зала, фитнес център, зала за тенис на маса, шахклуб и открити спортни съоръжения (футболно, 2 баскетболни и 2 волейболни игрища).

Учебният процес в Технически университет – Варна се провежда в над 50 лекционни зали, част от които са оборудвани с мултимедия и в 230 модерно оборудвани лаборатории. Изучаването на чужди езици се провежда във фонетични кабинети, оборудвани с аудио и видеотехника и съвременни компютърни системи за обучение.

Прием

Срокът за кандидатстудентски прием на документи (II-ри етап) е удължен до 26 юни включително. Документи ще се приемат и на 22 юни (събота) от 09ч. до 16ч.

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ,

ДОБРЕ ДОШЛИ В ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ- ВАРНА!

Технически университет-Варна е един от най-престижните университети в България, създаден преди повече от половин век. Университетът е акредитиран институционално с възможно най-високата оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация на Република България. През 2018г. ТУ-Варна получи от „Бюро Веритас“- България седмия пореден сертификат за съответствие на обучението във всички образователно-квалификационни и образователно-научни степени, следдипломна квалификация, научноизследователска и научноприложна дейност с международния стандарт ISO 9001:2015. ТУ-Варна е и първият български университет, акредитиран от Асоциацията на европейските университети (EUA), която повърждава пълното съответствие на обучението на европейските стандарти за висше образование и практическа подготовка.

Независимо коя област на знанието ще изберете, предстоят ви четири динамични години на итересна и сериозна работа в нашето висше училище, за да получите първата образователно-квалификационна степен – „професионален бакалавър“ или „бакалавър“. Тя ще ви даде възможност за високоспециализирана професионална реализация, както и да продължите по-нататък академичното си развитие.

Технически университет – Варна е една отлична възможност за всички, които се стремят към развитие и кариера в широк спектър от инженерни професии, агрономство или социален мениджмънт, по които ние провеждаме обучение.

За учебната 2019/2020 година университетът предлага на кандидат-студентите избор от 24 специалности за обучение в образователно-квалификационна степен „бакалавър”, 4 специалности в двата колежа за ОКС „професионален бакалавър”, над 60 магистърски и повече от 30 докторантски програми. Близо 6000 са студентите от редовна и задочна форма на обучение в осем професионални направления: „Машинно инженерство“, „Електротехника, електроника и aвтоматика“, „Комуникационна и компютърна техника“, „Енергетика“, „Транспорт, корабоплаване и авиация“, „Общо инженерство“, „Растениевъдство“, „Социални и правни науки“.

Четирите факултета на университета разполагат с най-съвременна учебна, информационна и научноизследователска база. Общите и специализирани лаборатории, тренажорите и други съоръжения са оборудвани от водещи световни фирми в областта на информационните технологии, електрониката, комуникациите, морския транспорт и др. По време на своето обучение студентите имат възможност да придобият допълнителни сертификати за професионални умения от международни компании като Microsoft, Cisco, Siemens и други. Стимул за студентите са многобройните стипендиантски програми и осигурените възможности за стаж, практика, работа, благодарение на тясно сътрудничество с бизнеса.

Всички студенти имат възможност да осъществят академична мобилност по програма Erasmus+ и други международни програми за един семестър или за подготовка на дипломна работа във водещи европейски университети.

Нашите студенти традиционно печелят призовите места на международни и национални олимпиади по математика, програмиране, компютърна математика, на състезания в приложни области като предприемачество, медиация и в спортни шампионати, участват в социални проекти, организират благотворителни кампании. Към Студентския съвет има 13 клуба по интереси, в които всеки студент може да се включи безплатно и да се занимава с фотография, роботика, програмиране, създаване на прототипи на автомобили и състезания с тях, народни танци и много други възможности.

Ръководството на Технически университет-Варна поема ангажимента да продължи да създава най-добрите възможности за ползотворно обучение в спокойна и мотивираща среда и да ви даде нужната подкрепа, за да се реализирате след това бързо, успешно и със самочувствие на пазара на труда.

Драги кандидат-студенти,

Обучавайки се при нас ще реализирате важен етап от вашия живот, свързан с реализиране на вашите мечти и искрено ви пожелавам да тръгнете по своя път и да го извървите с удовлетворение!

На добър час!

РЕКТОР НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА

Уважаеми кандидат – студенти,

Ученическите Ви години приключиха и сега е моментът да направите следващия си избор, от който зависи и развитието Ви като професионалисти. Най-важното предизвикателство, с което ще се сблъскате, е изборът на Висше учебно заведение и попадането в една нова съвършено различна среда.

Нашият университет се е доказал през годините с голямото разнообразие от специалности, модерните специализирани зали и успешната реализация на студентите. Технически университет – Варна се слави с добро име в бизнеса и държавните институции. Академичното ръководство и преподавателският състав, съвместно с представителите на Студентски съвет, работим заедно за поддържане и повишаване на качеството на образование в нашия университет. Това се състои в непрекъснато актуализиране на учебните програми и откриването на нови специалности, намиращи добро развитие в света на бизнеса. Университетът  дава безброй възможности за кариерно развитие по време на обучението Ви тук и след това. Теоретичните компетенции, които ще получите тук в избраното от вас направление са една малка част от уменията, които ще придобиете като бъдещи специалисти.  При нас Вие можете да развиете потенциала си и да натрупате много опит в направлението, което сте избрали. Доказтелство за това са успешно реализиралите се и доказали се като специалисти възпитаници на Технически университет – Варна.

По време на обучението Ви тук, ние от Студентски съвет, непрестанно ще Ви съдействаме, ще защитаваме вашите права и ще Ви насърчаваме да се развивате в сферата на интересите си.  Към нас можете да се обръщате винаги, когато имате идея, която искате да реализирате, въпроси, на които нямате отговори, както и всичко друго, от което се вълнувате. Специално за Вас, първокурсници, организираме посрещане, което да Ви помогне да навлезете по-бързо в студентската общност на университета, а по-късно ще имате възможност да участвате и в множество други събития като:  Спортни турнири по футбол, баскетбол, волейбол и тенис на маса, в които да премерите сили с колегите си; Студентска научна сесия на национално ниво;  Конференции; Информационни дни; Дни на кариерите; Състезания по различните специалности; Факултетни вечери; Благотворителни кампании; Коледен базар; Великденски базар; Изложби; Тематични партита;  Strongman и още много други.

Като студентка 3-ти курс, почти на финала на бакалавърската си степен, правейки анализ на изминалите години в Технически университет – Варна, виждам възможностите, качественото образование по специалността и страничните знанията, които университета ми е дал. Подкрепата и напътствията, които получавам от ръководството, преподавателите и колегите ми помагат да се изградя професионално, като личност и ми дават един много добър старт. Най-искрено ви препоръчвам да изберете Технически университет – Варна за вашето бъдещо обучение и развитие като успешни млади хора.

Пожелавам Ви успешно представяне на предстоящите кандидат-студентски изпити и нека изборът, който направите за висше училище и специалност, бъде най-подходящият за Вас!

КЪСМЕТ!