Центриране

За нас


Техническият университет – София (ТУ-София) е най-големият учебно-научен комплекс в България в областта на техническите и приложните науки, съхранил в себе си добрите традиции във висшето образование, заложени от неговите създатели. Като първи и най-голям политехнически център, подпомогнал създаването на повечето от висшите технически училища в страната, вече 70 години той дефинира образователните стандарти и въвежда националните приоритети за развитие на инженерното образование и наука.

Факултети

В Техническия университет – София се обучават над 10 000 български и близо 1000 чуждестранни студенти в степените „професионален бакалавър“, „бакалавър“, „магистър“ и „доктор“ по синхронизирани учебни планове и програми с Германия, Франция и Англия, а системата за трансфер на кредити позволява обучение и в европейски университети през определен период от следването при пълно признаване на изучаваните дисциплини и положените изпити.

Факултети:

 • Факултет приложна математика и информатика
 • Факултет Автоматика
 • Факултет по транспорта
 • Факултет по телекомуникации
 • Факултет Компютърни системи и технологии
 • Електротехнически Факултет
 • Енергомашиностроителен Факултет
 • Машинно-технологичен Факултет
 • Машиностроителен факултет
 • Факултет Електронна техника и технологии
 • Енергомашиностроителен Факултет
 • Стопански факултет
 • Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт
 • Факултет за английско инженерно обучение
 • Факултет за френско обучение по електроинженерство

Още

В структурата си включва 14 факултета в София, три департамента, Център за информационни ресурси, Библиотечно–информационен център, Център за международни срещи, Център за непрекъснато обучение, Център за образователни и иновационни проекти, Университетски научноизследователски комплекс за иновации и трансфер на знания в областта на микро/нанотехнологиите и материалите, енергийната ефективност и виртуалното инженерство, докторантски училища, Научно–изследователски сектор, Малки предприятия, Филиал в гр. Пловдив с два факултета, Инженерно-педагогически факултет и колеж в гр. Сливен, Колеж по енергетика и електроника и две средни училища – Технологично училище „Електронни системи” в София и Професионална гимназия по компютърни технологии и системи в гр. Правец.